项晨晨 Morning Morning

项晨晨 Morning Morning

  • Illustrator
  • Emoji kode:☀️

Studerede i Wuhan Institute of Design and Engineering, visuel kommunikation, med stærke kunstfærdigheder og computersoftwarekapaciteter, med en vis grad af innovation og bevidsthed om designændringer. I 2022 sluttede sig til emoji-projektteamet for at deltage i produktionen og det visuelle design af emojiall, for at give webstedet originalt emoji-design.