I starten var unicode-emojierne kun sorte og hvide. Med den gradvise udvikling af disse emojis blev nogle af dem til emojis med farver. Nogle skrifttyper kan dog understøtte visning af komplette emoji, men nogle skrifttyper gør det ikke. Så disse emojis har mange former på forskellige platforme . Her opdeler vi dem i 3 typer i henhold til den emoji-kvalificerede status:

  • Fuldt kvalificeret Emoji -- Hver emoji- karakter er kvalificeret eller en emoji-sekvens, hvor hver emoji-karakter er kvalificeret.
  • Minimalt kvalificeret Emoji -- Det første tegn er kvalificeret, den resterende tegnsekvens er ikke fuldt kvalificeret.
  • Ukvalificeret Emoji -- En emoji er hverken fuldt kvalificeret eller minimalt kvalificeret.

Bemærk💡: Tilpasningsevnen af fuldt kvalificerede emoji er den bedste. Selvom nogle skrifttyper er fjernet, kan den vise den komplette emoji. Det betyder, at det kan understøttes af de fleste skrifttyper.