Noto Color Emoji er Googles emoji-projekt, det understøtter alle emojier i den nyeste Unicode-version. Ikke kun alle Google-enheder kan bruge Noto Color-emoji gennem Gboard⌨, men de fleste Android-enheder bruger også disse emoji'er. Du kan åbne emoji-inputgrænsefladen ved at trykke længe på smiley ansigtet [😀] på tastaturet.

På Chromebook produceret af Google💻 kan du klikke på højre museknap🖱 og finde emoji-indstillingen for at åbne emoji-tastaturet til input.


Følgende er en liste over Emoji-billeder designet af Google, som er opdelt i 10 dele efter 10 kategorier. Hver kategori viser den Emoji, som kategorien hører til, inklusive Emoji-billedet og det tilsvarende korte navn.

Du kan klikke på billedet eller teksten for at komme ind på den dedikerede side af denne Emoji og se beskrivelsen, brugseksempler, tekniske data, billeder fra andre leverandører og mere detaljerede oplysninger om denne Emoji.

Hvis du bruger en mobiltelefon, kan du trykke på og holde Emoji-billedet nede for at få vist menuen og derefter vælge at downloade eller dele billedet.

Hvis du bruger en computer, kan du højreklikke på Emoji-billedet for at få vist menuen og derefter vælge at downloade eller kopiere billedet.

GoogleEmoji-billedliste leveret af Google

Kategorier: 😂 Smilys og følelser

Kategorier: 👌 Mennesker og krop