Αυτή είναι μια λίστα με το Emoji του οποίου η κατάσταση τροποποιητή emoji είναι κανένα, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου Emoji, του σύντομου ονόματος και του κωδικού.Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Emoji και σύντομο όνομα, μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα εισαγωγής emoji, να δείτε πληροφορίες όπως περιγραφή και παράδειγμα, και μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα emoji με ένα κλικ για να το επικολλήσετε αλλού. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο σημείου κώδικα για να δείτε τη σελίδα πληροφοριών Unicode του Emoji, συμπεριλαμβανομένων εικόνων υψηλής ανάλυσης και διανυσματικών εικόνων που παρέχονται από πολλούς προμηθευτές.Οδηγός Χρήστη: Τι είναι το Emoji Επεξεργασία κατάστασης

Σύμβολο Emoji Κωδικό σημείο
#⃣ πλήκτρο: # 0023 20E3
*⃣ πλήκτρο: * 002A 20E3
0⃣ πλήκτρο: 0 0030 20E3
1⃣ πλήκτρο: 1 0031 20E3
2⃣ πλήκτρο: 2 0032 20E3
3⃣ πλήκτρο: 3 0033 20E3
4⃣ πλήκτρο: 4 0034 20E3
5⃣ πλήκτρο: 5 0035 20E3
6⃣ πλήκτρο: 6 0036 20E3
7⃣ πλήκτρο: 7 0037 20E3
8⃣ πλήκτρο: 8 0038 20E3
9⃣ πλήκτρο: 9 0039 20E3
© πνευματική ιδιοκτησία 00A9
©︎ πνευματική ιδιοκτησία 00A9 FE0E
©️ πνευματική ιδιοκτησία 00A9 FE0F
® σήμα κατατεθέν 00AE
®︎ σήμα κατατεθέν 00AE FE0E
®️ σήμα κατατεθέν 00AE FE0F
‼ διπλό θαυμαστικό 203C
‼︎ διπλό θαυμαστικό 203C FE0E
‼️ διπλό θαυμαστικό 203C FE0F
⁉ θαυμαστικό με ερωτηματικό 2049
⁉︎ θαυμαστικό με ερωτηματικό 2049 FE0E
⁉️ θαυμαστικό με ερωτηματικό 2049 FE0F
™ εμπορικό σήμα 2122
™︎ εμπορικό σήμα 2122 FE0E
™️ εμπορικό σήμα 2122 FE0F
ℹ πληροφορίες 2139
ℹ︎ πληροφορίες 2139 FE0E
ℹ️ πληροφορίες 2139 FE0F
↔ αριστερό δεξιό βέλος 2194
↔︎ αριστερό δεξιό βέλος 2194 FE0E
↔️ αριστερό δεξιό βέλος 2194 FE0F
↕ πάνω κάτω βέλος 2195
↕︎ πάνω κάτω βέλος 2195 FE0E
↕️ πάνω κάτω βέλος 2195 FE0F
↖ πάνω αριστερό βέλος 2196
↖︎ πάνω αριστερό βέλος 2196 FE0E
↖️ πάνω αριστερό βέλος 2196 FE0F
↗ πάνω δεξιό βέλος 2197
↗︎ πάνω δεξιό βέλος 2197 FE0E
↗️ πάνω δεξιό βέλος 2197 FE0F
↘ κάτω δεξιό βέλος 2198
↘︎ κάτω δεξιό βέλος 2198 FE0E
↘️ κάτω δεξιό βέλος 2198 FE0F
↙ κάτω αριστερό βέλος 2199
↙︎ κάτω αριστερό βέλος 2199 FE0E
↙️ κάτω αριστερό βέλος 2199 FE0F
↩ δεξιό βέλος που στρίβει αριστερά 21A9
↩︎ δεξιό βέλος που στρίβει αριστερά 21A9 FE0E
↩️ δεξιό βέλος που στρίβει αριστερά 21A9 FE0F
↪ αριστερό βέλος που στρίβει δεξιά 21AA
↪︎ αριστερό βέλος που στρίβει δεξιά 21AA FE0E
↪️ αριστερό βέλος που στρίβει δεξιά 21AA FE0F
⌚ ρολόι 231A
⌚︎ ρολόι 231A FE0E
⌚️ ρολόι 231A FE0F
⌛ κλεψύδρα 231B
⌛︎ κλεψύδρα 231B FE0E
⌛️ κλεψύδρα 231B FE0F
⌨ πληκτρολόγιο 2328
⌨︎ πληκτρολόγιο 2328 FE0E
⌨️ πληκτρολόγιο 2328 FE0F
⏏ κουμπί εξαγωγής 23CF
⏏︎ κουμπί εξαγωγής 23CF FE0E
⏏️ κουμπί εξαγωγής 23CF FE0F
⏩ κουμπί γρήγορης προώθησης 23E9
⏩︎ κουμπί γρήγορης προώθησης 23E9 FE0E
⏩️ κουμπί γρήγορης προώθησης 23E9 FE0F
⏪ κουμπί γρήγορης επαναφοράς 23EA
⏪︎ κουμπί γρήγορης επαναφοράς 23EA FE0E
⏪️ κουμπί γρήγορης επαναφοράς 23EA FE0F
⏫ κουμπί πάνω γρήγορα 23EB
⏫︎ κουμπί πάνω γρήγορα 23EB FE0E
⏫️ κουμπί πάνω γρήγορα 23EB FE0F
⏬ κουμπί κάτω γρήγορα 23EC
⏬︎ κουμπί κάτω γρήγορα 23EC FE0E
⏬️ κουμπί κάτω γρήγορα 23EC FE0F
⏭ κουμπί επόμενου κομματιού 23ED
⏭︎ κουμπί επόμενου κομματιού 23ED FE0E
⏭️ κουμπί επόμενου κομματιού 23ED FE0F
⏮ κουμπί τελευταίου κομματιού 23EE
⏮︎ κουμπί τελευταίου κομματιού 23EE FE0E
⏮️ κουμπί τελευταίου κομματιού 23EE FE0F
⏯ κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης 23EF
⏯︎ κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης 23EF FE0E
⏯️ κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης 23EF FE0F
⏰ ξυπνητήρι 23F0
⏰︎ ξυπνητήρι 23F0 FE0E
⏰️ ξυπνητήρι 23F0 FE0F
⏱ χρονόμετρο 23F1
⏱︎ χρονόμετρο 23F1 FE0E
⏱️ χρονόμετρο 23F1 FE0F
⏲ χρονομετρητής 23F2
⏲︎ χρονομετρητής 23F2 FE0E
⏲️ χρονομετρητής 23F2 FE0F
⏳ κλεψύδρα με άμμο που ρέει 23F3
⏳︎ κλεψύδρα με άμμο που ρέει 23F3 FE0E
⏳️ κλεψύδρα με άμμο που ρέει 23F3 FE0F
⏸ κουμπί παύσης 23F8

Σελίδες