emoji 馃嚙馃嚙 flag: Barbados svg png

馃嚙馃嚙鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: σημα委α: Μπαρμπ苇ιντος Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃嚙馃嚙 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 8.3+

    iOS 馃嚙馃嚙螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 5.0+

    Android 馃嚙馃嚙螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃嚙馃嚙危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿萎 蔚委谓伪喂 畏 蟽畏渭伪委伪 蟿蠅谓 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼. 螒蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 蟿蟻委伪 魏维胃蔚蟿伪 慰蟻胃慰纬蠋谓喂伪. 韦伪 伪蟻喂蟽蟿蔚蟻维 魏伪喂 未蔚尉喂维 慰蟻胃慰纬蠋谓喂伪 蔚委谓伪喂 渭蟺位蔚 魏伪喂 蟿慰 渭蔚蟽伪委慰 慰蟻胃慰纬蠋谓喂慰 蔚委谓伪喂 蠂蟻蠀蟽蠈. 违蟺维蟻蠂蔚喂 苇谓伪 渭伪蠉蟻慰 蟿蟻委伪喂谓伪 蟽蟿慰 魏委蟿蟻喂谓慰 慰蟻胃慰纬蠋谓喂慰. 韦慰 渭蟺位蔚 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿慰谓 蠅魏蔚伪谓蠈 馃寠 魏伪喂 蟿慰谓 慰蠀蟻伪谓蠈, 蟿慰 魏委蟿蟻喂谓慰 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿畏谓 蟺伪蟻伪位委伪 馃彇锔 , 畏 蟿蟻委伪喂谓伪 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿慰谓 螆位位畏谓伪 馃嚞馃嚪 , 蟿慰谓 胃蔚蠈 蟿畏蟼 胃维位伪蟽蟽伪蟼 蟿慰蠀 螤慰蟽蔚喂未蠋谓伪 蟽蟿畏 蟻蠅渭伪蠆魏萎 渭蠀胃慰位慰纬委伪. 螘渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 BB 蟽蔚 慰蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼. 螕蔚谓喂魏维 蟽畏渭伪委谓蔚喂 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼 萎 蔚谓蟿蠈蟼 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼. 螚 蟺蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽维 蟿慰蠀 蔚委谓伪喂 螠蟺蟻委蟿味蟿伪慰蠀谓.
韦慰 馃嚙馃嚙 蔚委谓伪喂 蟿慰 Emoji 渭喂伪蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 魏伪喂 蟿慰 谓蠈畏渭维 蟿慰蠀 蔚委谓伪喂 σημα委α: Μπαρμπ苇ιντος. 韦慰 Emoji 馃嚙馃嚙 伪蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 未蠉慰 蟿慰蟺喂魏维 纬蟻维渭渭伪蟿伪, 未畏位伪未萎 馃嚙 魏伪喂 馃嚙. 螣 魏蠅未喂魏蠈蟼 2 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 纬喂伪 蟿慰 Μπαρμπ苇ιντος 蔚委谓伪喂 BB, 慰蟺蠈蟿蔚 蟿伪 纬蟻维渭渭伪蟿伪 蟺慰蠀 伪谓蟿喂蟽蟿慰喂蠂慰蠉谓 蟽蟿伪 未蠉慰 纬蟻维渭渭伪蟿伪 苇谓未蔚喂尉畏蟼 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 蔚委谓伪喂 B 魏伪喂 B. 韦慰 馃嚙馃嚙 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 渭喂伪 慰位蠈魏位畏蟻畏 蟽畏渭伪委伪 蟽蟿喂蟼 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 魏伪喂 蠅蟼 蟽蠉渭尾慰位慰 未蠉慰 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟽蔚 渭蔚蟻喂魏苇蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼.

馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

馃嚙馃嚙 (BB) = 馃嚙 (B) + 馃嚙 (B)


螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃嚙馃嚙 蔚委谓伪喂 σημα委α: Μπαρμπ苇ιντος, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 蟽畏渭伪委伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃弫 危畏渭伪委蔚蟼" - "馃嚞馃嚙 蟽畏渭伪委伪 蠂蠋蟻伪蟼".

螔喂魏喂蟺伪委未蔚喂伪: 馃嚙馃嚙 危畏渭伪委伪 蟿慰蠀 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼
螚 蟽畏渭伪委伪 蟿慰蠀 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼 魏伪胃喂蔚蟻蠋胃畏魏蔚 蔚蟺委蟽畏渭伪 蟿畏谓 蟺蟻蠋蟿畏 畏渭苇蟻伪 蟿畏蟼 伪谓蔚尉伪蟻蟿畏蟽委伪蟼 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼, 蟽蟿喂蟼 30 螡慰蔚渭尾蟻委慰蠀 蟿慰蠀 1966. 螒蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 蟿蟻蔚喂蟼 魏维胃蔚蟿蔚蟼 位蠅蟻委未蔚蟼. 危蟿慰 渭苇蟽慰 蟿畏蟼 蠂蟻蠀蟽萎蟼 位蠅蟻委未伪蟼 尾蟻委蟽魏蔚蟿伪喂 渭喂伪 蟿蟻委伪喂谓伪. 螚 蟿蟻委伪喂谓伪 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿畏谓 伪谓蔚尉伪蟻蟿畏蟽委伪 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼. 螣喂 位蠅蟻委未蔚蟼 蟺慰蠀 苇蠂慰蠀谓 尾伪胃蠉 纬伪位维味喂慰 蠂蟻蠋渭伪, 蟽蠀渭尾慰位委味慰蠀谓 蟿慰谓 蠅魏蔚伪谓蠈 魏伪喂 蟿慰谓 慰蠀蟻伪谓蠈. 螚 蠂蟻蠀蟽伪蠁委 位蠅蟻委未伪 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿畏谓 维渭渭慰. 韦伪 蠂蟻蠋渭伪蟿伪 (渭蟺位蔚 魏伪喂 蠂蟻蠀蟽蠈) 蟺慰蠀 魏蠀蟻喂伪蟻蠂慰蠉谓 蟽蟿畏 蟽畏渭伪委伪 魏伪胃慰蟻委蟽蟿畏魏伪谓 渭蔚 蔚喂未喂魏蠈 谓蠈渭慰 纬喂伪 蟿伪 蔚胃谓喂魏维 蟽蠉渭尾慰位伪 馃敆 危畏渭伪委伪 蟿慰蠀 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼
馃寪: 毓賱賲 丕賱亘乇亘丕丿賵爻, Barbados bayra臒谋, 袧邪褑懈芯薪邪谢薪芯 蟹薪邪屑械 薪邪 袘邪褉斜邪写芯褋, Zastava Barbadosa, Barbadosk谩 vlajka, Barbados' flag, Flagge von Barbados, Flag of Barbados, Bandera de Barbados, Barbadose lipp, 倬乇趩賲 亘丕乇亘丕丿賵爻, Barbadoksen lippu, Drapeau de la Barbade, 讚讙诇 讘专讘讚讜住, 啶ぞ啶班が啶距ぁ啷嬥じ 啶曕ぞ 啶о啶掂, Zastava Barbadosa, Barbados z谩szlaja, Bendera Barbados, Bandiera di Barbados, 銉愩儷銉愩儔銈广伄鍥芥棗, 氚旊矤鞚措弰鞀れ潣 甑赴, Barbadoso v臈liava, Bendera Barbados, Vlag van Barbados, Barbados' flagg, Flaga Barbadosu, Bandeira de Barbados, Drapelul Barbadosului, 肖谢邪谐 袘邪褉斜邪写芯褋邪, Vlajka Barbadosu, Flamuri i Barbadosit, 袟邪褋褌邪胁邪 袘邪褉斜邪写芯褋邪, Barbados flagga, 喔樴竾喔娻覆喔曕复喔氞覆喔`箤喙喔氞箓喔斷釜, Barbados bayra臒谋, 袩褉邪锌芯褉 袘邪褉斜邪写芯褋褍, Qu峄慶 k峄 Barbados, 宸村反澶氭柉鍥芥棗.

馃嚙馃嚙螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 馃嚙馃嚙 韦伪 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼 苇蠂慰蠀谓 未喂维蟽畏渭伪 伪尉喂慰胃苇伪蟿伪 蟿畏蟼 螝伪蟻伪蠆尾喂魏萎蟼 魏伪喂 蟽蠀魏喂苇蟼 蟺伪谓蟿慰蠉! 螚 蟿蟻慰蟺喂魏萎 魏伪蟿伪喂纬委未伪 Dorian 渭蔚蟿伪魏蠈渭喂蟽蔚 蟽蟿畏谓 螒谓伪蟿慰位喂魏萎 螝伪蟻伪蠆尾喂魏萎 伪蟺蠈蠄蔚, 蠀蟺慰魏位委谓慰谓蟿伪蟼 蟿伪 螠蟺伪蟻渭蟺维谓蟿慰蟼 魏伪喂 蟿慰蠀蟼 纬蔚委蟿慰谓苇蟼 蟿畏蟼.


馃敻 馃嚙馃嚙: Μπαρμπ苇ιντος 螖喂蔚胃谓萎蟼 魏蠅未喂魏蠈蟼 魏位萎蟽畏蟼: +1-246 馃敆 韦慰渭苇伪蟼 伪谓蠅蟿维蟿慰蠀 蔚蟺喂蟺苇未慰蠀: .bb

馃嚙馃嚙Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃嚙馃嚙 on Youtube

馃嚙馃嚙 on Instagram

馃嚙馃嚙 on Twitter

馃摉螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 纬谓蠋蟽畏

围蠋蟻伪 馃嚙馃嚙 BB - Barbados (Μπαρμπ苇ιντος)
螤蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽伪 Bridgetown (螠蟺蟻委蟿味蟿伪慰蠀谓)
螤蔚蟻喂慰蠂萎 (蟿蔚蟿蟻伪纬蠅谓喂魏维 蠂喂位喂蠈渭蔚蟿蟻伪) 431
螤位畏胃蠀蟽渭蠈蟼 286,641
螡蠈渭喂蟽渭伪 BBD - Dollar (螖慰位维蟻喂慰)
螕位蠋蟽蟽蔚蟼 en-BB
螚虂蟺蔚喂蟻慰蟼 NA - North America (螔蠈蟻蔚喂伪 螒渭蔚蟻喂魏萎)
螕蔚委蟿慰谓蔚蟼

馃嚙馃嚙Emoji 螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼 / 螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃嚙馃嚙螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼

馃嚙馃嚙螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

螘蠉蟻慰蟼 畏渭蔚蟻慰渭畏谓喂蠋谓: 2018-10-07 - 2023-09-24
螐蟻伪 蔚谓畏渭苇蟻蠅蟽畏蟼: 2023-10-01 17:30:58 UTC
馃嚙馃嚙魏伪喂 蟿伪 蟿蔚位蔚蠀蟿伪委伪 蟺苇谓蟿蔚 蠂蟻蠈谓喂伪, 畏 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪 伪蠀蟿慰蠉 蟿慰蠀 emoji 蟽蠀谓苇蠂喂蟽蔚 谓伪 伪蠀尉维谓蔚蟿伪喂.韦慰 2021-12, 畏 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿维 蟿慰蠀 蟺伪蟻慰蠀蟽委伪蟽蔚 蟿畏 渭蔚纬伪位蠉蟿蔚蟻畏 伪蠉尉畏蟽畏.韦慰 2018 魏伪喂 蟿慰 2020, 畏 蟿维蟽畏 蟿畏蟼 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿维蟼 蟿慰蠀 蟽蠀纬魏位委谓慰蠀谓.韦慰 2021, 畏 蟿维蟽畏 蟿慰蠀 蟺慰蟽慰蟽蟿慰蠉 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿维蟼 蟿慰蠀 维蟻蠂喂蟽蔚 谓伪 伪蠀尉维谓蔚蟿伪喂.

馃嚙馃嚙螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃嚙馃嚙
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: σημα委α: Μπαρμπ苇ιντος
螌谓慰渭伪 Apple: 蟽畏渭伪委伪 螠蟺伪蟻渭蟺苇喂谓蟿慰蟼
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F1E7 1F1E7 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+127463 ALT+127463
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 螝伪谓苇谓伪
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 1.0 (2015-06-09)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃弫 危畏渭伪委蔚蟼
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃嚞馃嚙 蟽畏渭伪委伪 蠂蠋蟻伪蟼
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 蟽畏渭伪委伪

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃嚙馃嚙危蠂蔚蟿喂魏蠈 胃苇渭伪

馃嚙馃嚙危蠀谓未蠀伪蟽渭蠈蟼 魏伪喂 伪蟻纬魏蠈

馃嚙馃嚙螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
螜蟽蟺伪谓喂魏维馃嚙馃嚙 Bandera: Barbados
螕蔚蟻渭伪谓蠈蟼馃嚙馃嚙 Flagge: Barbados
纬伪位位喂魏萎 纬位蠋蟽蟽伪馃嚙馃嚙 drapeau鈥: Barbade
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃嚙馃嚙 毓賱賲: 亘乇亘丕丿賵爻
螤慰蟻蟿慰纬伪位喂魏维, 未喂蔚胃谓萎馃嚙馃嚙 bandeira: Barbados
危蟿委位尾蠅蟽畏馃嚙馃嚙 flaga: Barbados
蟺蔚蟻蟽喂魏蠈蟼馃嚙馃嚙 倬乇趩賲: 亘丕乇亘丕丿賵爻
English馃嚙馃嚙 flag: Barbados
螔喂蔚蟿谓伪渭苇味喂魏伪馃嚙馃嚙 c峄: Barbados
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃嚙馃嚙 鏃: 宸村反澶氭柉

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 伪蟺蠈蠂蟻蠅蟽畏 未苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 蠂蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 纬苇谓慰蟼

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎