emoji 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 flag: Scotland svg png

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: σημα委α: Σκοτ委α Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 11.1+

    iOS 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 8.0+

    Android 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿萎 蔚委谓伪喂 畏 蟽畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 渭委伪 伪蟺蠈 蟿喂蟼 蟺慰位喂蟿喂魏苇蟼 慰谓蟿蠈蟿畏蟿蔚蟼 蟿慰蠀 螚谓蠅渭苇谓慰蠀 螔伪蟽喂位蔚委慰蠀 蟿畏蟼 螠蔚纬维位畏蟼 螔蟻蔚蟿伪谓委伪蟼 魏伪喂 蟿畏蟼 螔蠈蟻蔚喂伪蟼 螜蟻位伪谓未委伪蟼. 螚 蔚蟺喂蠁维谓蔚喂伪 蟿畏蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委 渭蟺位蔚 蠅蟼 蠂蟻蠋渭伪 蠁蠈谓蟿慰蠀 魏伪喂 未蠉慰 位蔚蠀魏苇蟼 位蠅蟻委未蔚蟼 未喂伪蟽蠂委味慰蠀谓 蟽蔚 蟽蠂萎渭伪 围 蟽蟿畏 渭苇蟽畏, 未喂伪喂蟻蠋谓蟿伪蟼 蟿畏谓 蔚蟺喂蠁维谓蔚喂伪 蟿畏蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蟽蔚 蟿苇蟽蟽蔚蟻伪 委蟽伪 蟿蟻委纬蠅谓伪. 螕蔚谓喂魏维 蟽畏渭伪委谓蔚喂 危魏蠅蟿委伪, 蟽魏蠅蟿蟽苇味喂魏伪 萎 蟽魏蠅蟿蟽苇味喂魏伪 蔚未维蠁畏. 危蠂蔚蟿喂魏维 emoji : 馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 螒纬纬位委伪, 馃彺鬆仹鬆仮鬆伔鬆伂鬆伋鬆伩 螣蠀伪位委伪, 馃嚞馃嚙 螚谓蠅渭苇谓慰 螔伪蟽委位蔚喂慰.

馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 蔚委谓伪喂 σημα委α: Σκοτ委α, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 蟽畏渭伪委伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃弫 危畏渭伪委蔚蟼" - "馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 蟽畏渭伪委伪 蠀蟺慰未喂伪委蟻蔚蟽畏蟼".

螔喂魏喂蟺伪委未蔚喂伪: 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 危畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼
螚 危畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼 (蟽魏蠅蟿喂魏维 纬伪蔚位喂魏维: Bratach na h-Alba, 蟽魏蠅蟿喂魏维: Banner o Scotland), 蔚蟺委蟽畏蟼 纬谓蠅蟽蟿萎 蠅蟼 危畏渭伪委伪 蟿慰蠀 螒纬委慰蠀 螒谓未蟻苇伪 萎 Saltire, 蔚委谓伪喂 畏 蔚胃谓喂魏萎 蟽畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼. 螚 蟽蠀纬魏蔚魏蟻喂渭苇谓畏 蟽畏渭伪委伪 蔚委谓伪喂 畏 蔚蟺委蟽畏渭畏 蟽畏渭伪委伪 蟽蔚 蠂蟻萎蟽畏 蟿蠈蟽慰 伪蟺蠈 喂未喂蠋蟿蔚蟼 蠈蟽慰 魏伪喂 伪蟺蠈 未畏渭蠈蟽喂慰蠀蟼 蠁慰蟻蔚委蟼 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼. 螘委谓伪喂 蠀蟺慰蠂蟻蔚蠅蟿喂魏蠈 谓伪 伪谓伪蟻蟿维蟿伪喂 蟽蟿伪 魏蠀尾蔚蟻谓畏蟿喂魏维 魏蟿委蟻喂伪, 蠈蟺蠅蟼 蟿慰 危魏蠅蟿喂魏蠈 螝慰喂谓慰尾慰蠉位喂慰, 魏伪胃' 蠈位畏 蟿畏 未喂维蟻魏蔚喂伪 蟿畏蟼 畏渭苇蟻伪蟼. 馃敆 危畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼
馃寪: 毓賱賲 丕爻賰鬲賱賳丿丕, 艦otlandiya bayra臒谋, 袧邪褑懈芯薪邪谢薪芯 蟹薪邪屑械 薪邪 楔芯褌谢邪薪写懈褟, 唳膏唳曕唳侧唳唳ㄠ唳∴唳 唳Δ唳距唳, Skotsk谩 vlajka, Skotlands flag, Flagge Schottlands, Flag of Scotland, Bandera de Escocia, 艩otimaa lipp, 倬乇趩賲 丕爻讴丕鬲賱賳丿, Skotlannin lippu, Drapeau de l'脡cosse, 讚讙诇 住拽讜讟诇谞讚, Zastava 艩kotske, Sk贸cia z谩szlaja, Bendera Skotlandia, Bandiera della Scozia, 銈广偝銉冦儓銉┿兂銉夈伄鍥芥棗, 鞀れ綌韹霝滊摐鞚 甑赴, 艩kotijos v臈liava, Skotijas karogs, Vlag van Schotland, Skottlands flagg, Flaga Szkocji, Bandeira da Esc贸cia, Drapelul Sco葲iei, 肖谢邪谐 楔芯褌谢邪薪写懈懈, Vlajka 艩k贸tska, Flamuri i Skocis毛, 袟邪褋褌邪胁邪 楔泻芯褌褋泻械, Skottlands flagga, 喔樴竾喔娻覆喔曕复喔竵喔笗喙佮弗喔權笖喙, 陌sko莽ya bayra臒谋, 袩褉邪锌芯褉 楔芯褌谢邪薪写褨褩, 铇囨牸铇湅鏃.

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 螚 蟽畏渭伪委伪 蟿畏蟼 危魏蠅蟿委伪蟼 蔚委谓伪喂 畏 蟺伪位伪喂蠈蟿蔚蟻畏 蔚胃谓喂魏萎 蟽畏渭伪委伪 蟺慰蠀 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委蟿伪喂 蟽蟿慰谓 魏蠈蟽渭慰.

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 on Youtube

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 on Instagram

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 on Twitter

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩Emoji 螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼 / 螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩危蠂蔚蟿喂魏蠈 胃苇渭伪

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩危蠀谓未蠀伪蟽渭蠈蟼 魏伪喂 伪蟻纬魏蠈

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
螝蟻慰伪蟿委伪馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 zastava: 艩kotska
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 毓賱賲: 丕爻賰鬲賱賳丿丕
螣蠀魏蟻伪谓蠈蟼馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 锌褉邪锌芯褉: 楔芯褌谢邪薪写褨褟
螜谓未慰谓畏蟽喂伪魏维馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 bendera: Skotlandia
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 鏃楀瓙: 铇囨牸铇
巍蠅蟽喂魏萎馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 褎谢邪谐: 楔芯褌谢邪薪写懈褟
韦伪蠆位伪谓未苇味喂魏伪馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 喔樴竾: 喔竵喔笗喙佮弗喔權笖喙
螜蟽蟺伪谓喂魏维馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 Bandera: Escocia
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 鏃: 鑻忔牸鍏
魏慰蟻蔚维蟿畏蟼馃彺鬆仹鬆仮鬆伋鬆仯鬆伌鬆伩 旯冸皽: 鞀れ綌韹霝滊摐

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 伪蟺蠈蠂蟻蠅蟽畏 未苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 蠂蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 纬苇谓慰蟼

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎