emoji 馃椌 map of Japan svg

馃椌鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: χ维ρτης της Ιαπων委ας Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃椌 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 5.1+

    iOS 馃椌螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 4.3+

    Android 馃椌螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 8.0+

    Windows 馃椌螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃椌危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

馃椌 蔚委谓伪喂 苇谓伪 emoji 蟺慰蠀 伪蟺蔚喂魏慰谓委味蔚喂 蟿慰谓 蠂维蟻蟿畏 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼, 渭喂伪 谓畏蟽喂蠅蟿喂魏萎 蠂蠋蟻伪 蟽蟿畏谓 螒谓伪蟿慰位喂魏萎 螒蟽委伪. 韦慰 emoji 未蔚委蠂谓蔚喂 蟿伪 蟿苇蟽蟽蔚蟻伪 魏蠉蟻喂伪 谓畏蟽喂维 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼: 围慰魏伪委谓蟿慰, 围蠈谓蟽慰蠀, 危喂魏蠈魏慰蠀 魏伪喂 螝喂慰蠀蟽喂慰蠀, 魏伪胃蠋蟼 魏伪喂 渭蔚蟻喂魏维 渭喂魏蟻蠈蟿蔚蟻伪 谓畏蟽喂维. 螠蔚蟻喂魏苇蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 伪蟺蔚喂魏慰谓委味慰蠀谓 渭蠈谓慰 蟿伪 蔚未维蠁畏 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼, 蔚谓蠋 维位位蔚蟼 蟺蟻慰蟽胃苇蟿慰蠀谓 苇谓伪 渭蟺位蔚 蠁蠈谓蟿慰 纬喂伪 谓伪 伪谓伪蟺伪蟻伪蟽蟿萎蟽慰蠀谓 蟿畏 胃维位伪蟽蟽伪 纬蠉蟻蠅 伪蟺蠈 蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪.

惟蟼 畏 蟺蟻慰苇位蔚蠀蟽畏 蟿蠅谓 emojis, 畏 螜伪蟺蠅谓委伪 蔚委谓伪喂 蟿慰 渭慰谓伪未喂魏蠈 魏蟻维蟿慰蟼 蟽蟿慰谓 魏蠈蟽渭慰 蟺慰蠀 苇蠂蔚喂 蟿慰 未喂魏蠈 蟿畏蟼 emoji 蠂维蟻蟿畏. 螘魏蟿蠈蟼 伪蟺蠈 伪蠀蟿蠈, 畏 螜伪蟺蠅谓委伪 苇蠂蔚喂 蟺蟻慰蟽胃苇蟽蔚喂 蟺慰位位维 emojis 蟺慰蠀 渭蟺慰蟻慰蠉谓 谓伪 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉慰蠀谓 蟿伪 蠂伪蟻伪魏蟿畏蟻喂蟽蟿喂魏维 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼, 蠈蟺蠅蟼 馃崳 馃帋馃憳馃崱馃帍.

桅蠀蟽喂魏维, 蟿慰 馃椌 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂畏胃蔚委 纬喂伪 谓伪 伪谓伪蟺伪蟻伪蟽蟿萎蟽蔚喂 蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 萎 魏维蟿喂 蟽蠂蔚蟿喂魏蠈 渭蔚 伪蠀蟿萎谓. 螕喂伪 蟺伪蟻维未蔚喂纬渭伪, 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委蟿伪喂 蟽蠀蠂谓维 纬喂伪 谓伪 未蔚委尉蔚喂 伪纬维蟺畏 萎 胃伪蠀渭伪蟽渭蠈 纬喂伪 蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 萎 蟿慰谓 蟺慰位喂蟿喂蟽渭蠈 蟿畏蟼. 螠蟺慰蟻蔚委 蔚蟺委蟽畏蟼 谓伪 蠀蟺慰未畏位蠋谓蔚喂 蠈蟿喂 魏维蟺慰喂慰蟼 蔚委谓伪喂 伪蟺蠈 蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 萎 苇蠂蔚喂 蟽蠂苇蟽畏 渭蔚 伪蠀蟿萎谓. 螘蟺喂蟺位苇慰谓, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 伪谓伪蠁苇蟻蔚蟿伪喂 蟽蔚 魏维蟿喂 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 蠁蟿喂伪纬渭苇谓慰 蟽蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 萎 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 伪蠀蟿萎谓. 螝伪喂 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji 蔚委谓伪喂 喂未伪谓喂魏蠈 纬喂伪 谓伪 蔚魏蠁蟻维蟽蔚喂 魏伪蟿伪蟺慰谓畏蟿喂魏维 萎 伪位位畏位蔚纬纬蠉畏 渭蔚 蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 萎 蟿慰蠀蟼 伪谓胃蟻蠋蟺慰蠀蟼 蟿畏蟼.
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃椌 蔚委谓伪喂 χ维ρτης της Ιαπων委ας, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 螜伪蟺蠅谓委伪, 蠂维蟻蟿畏蟼, 蠂维蟻蟿畏蟼 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃殞 韦伪尉委未喂伪 & 韦蠈蟺慰喂" - "馃實 围维蟻蟿畏蟼".

馃椌螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 螛伪 蟺维渭蔚 蟽蟿喂蟼 螠伪位未委尾蔚蟼 纬喂伪 未喂伪魏慰蟺苇蟼 蠁苇蟿慰蟼, 蟿慰 蟿慰蟺委慰 蟽蟿慰 谓畏蟽委 馃椌 蔚委谓伪喂 蟺维蟻伪 蟺慰位蠉 蠈渭慰蟻蠁慰!
馃敻 螣 螌蟻慰蟼 桅慰蠉蟿味喂 蟽蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪 馃椌馃椈 蔚委谓伪喂 蟿蠈蟽慰 蠈渭慰蟻蠁慰蟼, 胃伪 萎胃蔚位伪 蟺维蟻伪 蟺慰位蠉 谓伪 蟿慰谓 未蠅!
馃敻 螚 蟿蔚位蔚蟿萎 蟿蟽维喂 蔚委谓伪喂 渭喂伪 蟺伪蟻伪未慰蟽喂伪魏萎 未喂伪未喂魏伪蟽委伪 蟽蟿畏谓 螜伪蟺蠅谓委伪, 蔚委谓伪喂 蟿蠈蟽慰 味蔚蟽蟿萎 魏伪喂 蠁喂位喂魏萎 馃椌馃嵉

馃椌Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃椌 on Youtube

馃椌 on Instagram

馃椌 on Twitter

馃椌螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃椌
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: χ维ρτης της Ιαπων委ας
螌谓慰渭伪 Apple: 蟺蔚蟻委纬蟻伪渭渭伪 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F5FE 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
危蠉谓蟿慰渭慰蟼 魏蠅未喂魏蠈蟼: :japan: 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+128510
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 6.0 (2010-10-11)
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 1.0 (2015-06-09)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃殞 韦伪尉委未喂伪 & 韦蠈蟺慰喂
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃實 围维蟻蟿畏蟼
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 螜伪蟺蠅谓委伪 | 蠂维蟻蟿畏蟼 | 蠂维蟻蟿畏蟼 蟿畏蟼 螜伪蟺蠅谓委伪蟼
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/07鈥257, L2/09鈥026

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃椌螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃椌螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃椌 Trend Chart (U+1F5FE) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃椌 www.emojiall.comemojiall.com

馃椌螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃椌 禺乇賷胤丞 丕賱賷丕亘丕賳
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃椌 泻邪褉褌邪 薪邪 携锌芯薪懈褟
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃椌 鏃ユ湰鍦板浘
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃椌 鏃ユ湰
螝蟻慰伪蟿委伪馃椌 karta Japana
韦蟽苇蠂慰蟼馃椌 mapa Japonska
未伪谓喂魏蠈蟼馃椌 kort over Japan
螣位位伪谓未蠈蟼馃椌 kaart van Japan
English馃椌 map of Japan
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃椌 mapa ng japan
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎