emoji 馃馃徎鈥嶐煄 mx claus: light skin tone svg

馃馃徎鈥嶐煄鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: 螁γιος Βασ委λης: ανοιχτ蠈χρωμος τ蠈νος δ苇ρματος Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃馃徎鈥嶐煄 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 14.2+

    iOS 馃馃徎鈥嶐煄螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 11.0+

    Android 馃馃徎鈥嶐煄螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃馃徎鈥嶐煄危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螤蔚委蟿蔚 "螝伪位维 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪" 蟽蟿慰 "馃馃徎鈥嶐煄" (Mx Claus)! 危蠀谓萎胃蠅蟼 伪蟺蔚喂魏慰谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 苇谓伪蟼 蠂伪蟻慰蠉渭蔚谓慰蟼, 畏位喂魏喂蠅渭苇谓慰蟼 伪渭蠁委-蠁蠉位慰蟼 蠂伪蟻伪魏蟿萎蟻伪蟼 渭蔚 位蔚蠀魏维 渭伪位位喂维, 蠁慰蟻蠋谓蟿伪蟼 苇谓伪 魏蠈魏魏喂谓慰 围蟻喂蟽蟿慰蠀纬蔚谓谓喂维蟿喂魏慰 魏伪蟺苇位慰 渭蔚 苇谓伪谓 伪蠁蟻维蟿慰 位蔚蠀魏蠈 萎 魏蟻蔚渭伪蟽蟿蠈 蟺慰谓 蟺慰谓 蟽蟿慰 蟿苇位慰蟼 蟿慰蠀 魏伪蟺苇位慰蠀, 蟿慰 慰蟺慰委慰 蔚委谓伪喂 蟿慰 魏位伪蟽喂魏蠈 蠂蟻喂蟽蟿慰蠀纬蔚谓谓喂维蟿喂魏慰 蟽蟿慰位委未喂. 螚 蟽蠂蔚未委伪蟽畏 伪蠀蟿慰蠉 蟿慰蠀 emoji 蟺慰喂魏委位蔚喂 蔚位伪蠁蟻维 伪谓维渭蔚蟽伪 蟽蔚 未喂维蠁慰蟻蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼. 螕喂伪 蟺伪蟻维未蔚喂纬渭伪, 慰喂 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 蔚渭蠁伪谓委味慰蠀谓 蟿慰 魏蔚蠁维位喂 蟿慰蠀 Mx Claus, 伪位位维 蠀蟺维蟻蠂慰蠀谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 蠈蟺蠅蟼 畏 Google 魏伪喂 畏 OpenMoji 蟺慰蠀 蔚渭蠁伪谓委味慰蠀谓 蟿慰 渭喂蟽蠈 蟽蠋渭伪 蟿慰蠀 蠂伪蟻伪魏蟿萎蟻伪.

韦慰 emoji "馃馃徎鈥嶐煄" 蟿慰蠀 Mx Claus 未蔚谓 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉蔚喂 苇谓伪 蟽蠀纬魏蔚魏蟻喂渭苇谓慰 蠂伪蟻伪魏蟿萎蟻伪 伪蟺蠈 蟿慰谓 蟺伪蟻伪未慰蟽喂伪魏蠈 渭蠉胃慰. 螘委谓伪喂 渭喂伪 蔚蟺喂位慰纬萎 伪渭蠁委-蠁蠉位慰蠀 蟺慰蠀 渭蟺慰蟻蔚委蟿蔚 谓伪 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂萎蟽蔚蟿蔚 伪谓蟿委 纬喂伪 蟿伪 emojis 蟿慰蠀 Santa Claus "馃巺" 萎 蟿畏蟼 Mrs. Claus "馃ざ". 螆蟿蟽喂, 蠈位慰喂 渭蟺慰蟻慰蠉谓 谓伪 蟽蠀渭渭蔚蟿维蟽蠂慰蠀谓 蟽蟿畏 纬喂慰蟻蟿喂谓萎 未喂伪蟽魏苇未伪蟽畏, 伪谓蔚尉维蟻蟿畏蟿伪 伪蟺蠈 蟿畏谓 蟿伪蠀蟿蠈蟿畏蟿维 蟿慰蠀蟼. 螘委谓伪喂 蔚蟺委蟽畏蟼 渭喂伪 蟽蔚喂蟻维 渭畏未蔚谓喂魏慰蠉 蟺位维蟿慰蠀蟼 蟽蠀纬蠂蠋谓蔚蠀蟽畏蟼 (Zero Width Joiner, ZWJ), 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji 蟽蠀纬蠂蠅谓蔚蠉蔚喂 蟿伪 蟽蠉渭尾慰位伪 "馃" (维蟿慰渭慰) 魏伪喂 "馃巹" (围蟻喂蟽蟿慰蠀纬蔚谓谓喂维蟿喂魏慰 未苇谓蟿蟻慰), 未畏渭喂慰蠀蟻纬蠋谓蟿伪蟼 伪蟺慰蟿蔚位蔚蟽渭伪蟿喂魏维 苇谓伪 emoji 蟺慰蠀 伪纬魏伪位喂维味蔚喂 蟿慰 蟺谓蔚蠉渭伪 蟿蠅谓 围蟻喂蟽蟿慰蠀纬苇谓谓蠅谓.

韦慰 emoji 馃馃徎鈥嶐煄 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委蟿伪喂 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻慰 纬喂伪 谓伪 蟽畏渭伪蟿慰未慰蟿萎蟽蔚喂 蟿伪 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪, 蟿畏谓 蔚慰蟻蟿伪蟽蟿喂魏萎 蟺蔚蟻委慰未慰 萎 蟿畏谓 蟺蟻维尉畏 蟿畏蟼 未蠅蟻慰未慰蟽委伪蟼. 危蠀渭蟺蔚蟻喂位伪渭尾维谓蔚喂 蟿畏 蠂伪蟻维, 蟿畏 纬蔚谓谓伪喂蠈蟿畏蟿伪 魏伪喂 蟿慰 蟺谓蔚蠉渭伪 蟿畏蟼 未蠅蟻蔚维蟼 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 喂未喂伪委蟿蔚蟻伪 蠂伪蟻伪魏蟿畏蟻喂蟽蟿喂魏维 蟿畏蟼 纬喂慰蟻蟿喂谓萎蟼 蟺蔚蟻喂蠈未慰蠀. 韦慰 emoji 渭蟺慰蟻蔚委 蔚蟺委蟽畏蟼 谓伪 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉蔚喂 蟿慰谓 蠂蔚喂渭蠋谓伪 萎 蟿慰 魏蟻蠉慰 魏伪喂蟻蠈, 未蔚未慰渭苇谓畏蟼 蟿畏蟼 蟽蠀蟽蠂苇蟿喂蟽畏蟼 蟿畏蟼 Mrs. Claus 渭蔚 蟿慰谓 螔蠈蟻蔚喂慰 螤蠈位慰.

韦慰 emoji 蟿畏蟼 Mrs. Claus 蔚委谓伪喂 未畏渭慰蠁喂位苇蟼 蟽蟿喂蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 魏慰喂谓蠅谓喂魏蠋谓 渭苇蟽蠅谓. 螠蟺慰蟻蔚委蟿蔚 谓伪 蟺蟻慰蟽胃苇蟽蔚蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji 蟽蟿伪 渭畏谓蠉渭伪蟿伪 萎 蟿喂蟼 伪谓伪蟻蟿萎蟽蔚喂蟼 蟽伪蟼 蠈蟿伪谓 蟺蔚蟻喂渭苇谓蔚蟿蔚 伪谓蠀蟺蠈渭慰谓伪 谓伪 苇蟻胃慰蠀谓 蟿伪 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪. 螘委谓伪喂 蔚蟺委蟽畏蟼 苇谓伪 未喂伪蟽魏蔚未伪蟽蟿喂魏蠈 蟿蟻蠈蟺慰 谓伪 伪谓伪蟺伪蟻伪蟽蟿萎蟽蔚蟿蔚 蟿畏谓 蟺蟻维尉畏 蟿畏蟼 未蠅蟻慰未慰蟽委伪蟼馃巵, 未蔚未慰渭苇谓慰 蟿慰谓 未喂维蟽畏渭慰 蟻蠈位慰 蟿慰蠀蟼 蟽蟿畏 纬喂慰蟻蟿喂谓萎 蟺蔚蟻委慰未慰. 螒谓 伪喂蟽胃维谓蔚蟽蟿蔚 蟿畏 蠂伪蟻维 魏伪喂 蟿畏谓 伪谓蠀蟺慰渭慰谓畏蟽委伪 蟺慰蠀 蟽蠀蠂谓维 蟽蠀谓慰未蔚蠉蔚喂 蟿畏 纬喂慰蟻蟿喂谓萎 蟺蔚蟻委慰未慰, 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 蟽伪蟼 尾慰畏胃萎蟽蔚喂 谓伪 蟿慰 蔚魏蠁蟻维蟽蔚蟿蔚! 螖蔚未慰渭苇谓慰蠀 蠈蟿喂 馃馃徎鈥嶐煄 蔚委谓伪喂 苇谓伪蟼 蠂蔚喂渭蔚蟻喂谓蠈蟼 蠂伪蟻伪魏蟿萎蟻伪蟼, 未蔚谓 蔚委谓伪喂 伪蟽蠀谓萎胃喂蟽蟿慰 谓伪 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委蟿伪喂 蟿慰 emoji 纬喂伪 谓伪 渭喂位维蔚喂 纬喂伪 蟿慰 魏蟻蠉慰 魏伪喂蟻蠈 萎 蟿慰 蠂蔚喂渭蠋谓伪 纬蔚谓喂魏蠈蟿蔚蟻伪. 螠蟺慰蟻蔚委蟿蔚 伪魏蠈渭伪 魏伪喂 谓伪 蟿慰 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂萎蟽蔚蟿蔚 伪蟺位蠋蟼 纬喂伪 未喂伪蟽魏苇未伪蟽畏 萎 纬喂伪 谓伪 蟺蟻慰蟽胃苇蟽蔚蟿蔚 渭喂伪 纬喂慰蟻蟿喂谓萎 蟺喂谓蔚位喂维 蟽蟿喂蟼 蟽蠀味畏蟿萎蟽蔚喂蟼 蟽伪蟼! 围伪-蠂伪-蠂伪~
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

馃馃徎鈥嶐煄 (螁纬喂慰蟼 螔伪蟽委位畏蟼: 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼) = 馃馃徎 (蔚谓萎位喂魏伪蟼: 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼) + 馃巹 (蠂蟻喂蟽蟿慰蠀纬蔚谓谓喂维蟿喂魏慰 未苇谓蟿蟻慰)
馃馃徎鈥嶐煄 (螁纬喂慰蟼 螔伪蟽委位畏蟼: 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼) = 馃鈥嶐煄 (螁纬喂慰蟼 螔伪蟽委位畏蟼) + 馃徎 (伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼)


螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃馃徎鈥嶐煄 蔚委谓伪喂 螁γιος Βασ委λης: ανοιχτ蠈χρωμος τ蠈νος δ苇ρματος, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 螁纬喂慰蟼 螔伪蟽委位畏蟼, 螁喂 螔伪蟽委位畏蟼, 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼, 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃憣 螁谓胃蟻蠅蟺慰喂 & 危蠋渭伪" - "馃巺 桅伪谓蟿伪蟽委伪".

馃馃徎鈥嶐煄 蔚委谓伪喂 渭喂伪 伪魏慰位慰蠀胃委伪 尉蠀位慰蠀蟻纬蠋谓 渭畏未蔚谓喂魏慰蠉 蟺位维蟿慰蠀蟼, 畏 慰蟺慰委伪 蟽蠂畏渭伪蟿委味蔚蟿伪喂 蟽蠀谓未蠀维味慰谓蟿伪蟼 1 ZWJ 渭畏蠂维谓畏渭伪 渭畏未蔚谓喂魏慰蠉 蟺位维蟿慰蠀蟼 魏伪喂 2 渭蔚渭慰谓蠅渭苇谓伪 Emoji. 螒蠀蟿维 蟿伪 渭蔚渭慰谓蠅渭苇谓伪 Emoji 蔚委谓伪喂: 馃馃徎 (蔚谓萎位喂魏伪蟼: 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼), 馃巹 (蠂蟻喂蟽蟿慰蠀纬蔚谓谓喂维蟿喂魏慰 未苇谓蟿蟻慰). 韦慰 谓苇慰 Emoji 蟺慰蠀 蟽蠂畏渭伪蟿委味蔚蟿伪喂 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 苇谓伪 Emoji: 馃馃徎鈥嶐煄 蟽蔚 慰蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 渭蔚 魏伪位萎 蟽蠀渭尾伪蟿蠈蟿畏蟿伪, 伪位位维 渭蟺慰蟻蔚委 蔚蟺委蟽畏蟼 谓伪 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 蟺慰位位伪蟺位维 Emoji 渭伪味委: 馃馃徎馃巹 蟽蔚 慰蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 渭蔚 魏伪魏萎 蟽蠀渭尾伪蟿蠈蟿畏蟿伪.

馃馃徎鈥嶐煄螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 韦慰 伪纬伪蟺畏渭苇谓慰 渭慰蠀 伪蟺 '蠈位伪 蟿伪 蠁蔚蟽蟿喂尾维位 蔚委谓伪喂 蟿伪 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪馃馃徎鈥嶐煄.
馃敻 馃馃徎鈥嶐煄 = 馃馃徎 + 馃巹
馃敻 馃馃徎鈥嶐煄 = 馃鈥嶐煄 + 馃徎
馃敻 馃馃徏鈥嶐煄 = 馃鈥嶐煄 + 馃徏
馃敻 馃馃徑鈥嶐煄 = 馃鈥嶐煄 + 馃徑
馃敻 馃馃従鈥嶐煄 = 馃鈥嶐煄 + 馃従
馃敻 馃馃徔鈥嶐煄 = 馃鈥嶐煄 + 馃徔

馃馃徎鈥嶐煄Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃馃徎鈥嶐煄 on Youtube

馃馃徎鈥嶐煄 on Instagram

馃馃徎鈥嶐煄 on Twitter

馃馃徎鈥嶐煄螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃馃徎鈥嶐煄螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃馃徎鈥嶐煄
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: 螁γιος Βασ委λης: ανοιχτ蠈χρωμος τ蠈νος δ苇ρματος
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F9D1 1F3FB 200D 1F384 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+129489 ALT+127995 ALT+8205 ALT+127876
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 螝伪谓苇谓伪
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 13.0 (2020-03-10) 螡苇慰蟼
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃憣 螁谓胃蟻蠅蟺慰喂 & 危蠋渭伪
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃巺 桅伪谓蟿伪蟽委伪
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 螁纬喂慰蟼 螔伪蟽委位畏蟼 | 螁喂 螔伪蟽委位畏蟼 | 伪谓慰喂蠂蟿蠈蠂蟻蠅渭慰蟼 蟿蠈谓慰蟼 未苇蟻渭伪蟿慰蟼 | 围蟻喂蟽蟿慰蠉纬蔚谓谓伪
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/19鈥231

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃馃徎鈥嶐煄螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃馃徎鈥嶐煄螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃馃徎鈥嶐煄 Trend Chart (U+1F9D1 1F3FB 200D 1F384) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃馃徎鈥嶐煄 www.emojiall.comemojiall.com

馃馃徎鈥嶐煄危蠂蔚蟿喂魏蠈 胃苇渭伪

馃馃徎鈥嶐煄螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃馃徎鈥嶐煄 賰賱賵夭: 亘卮乇丞 亘賱賵賳 賮丕鬲丨
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃馃徎鈥嶐煄 谐-褏 泻芯谢械写邪: 褋胁械褌谢邪 泻芯卸邪
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃馃徎鈥嶐煄 鍦h癁浜: 杈冩祬鑲よ壊
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃馃徎鈥嶐煄 璺ㄦу垾鑱栬獣鑰佷汉: 鐧界毊鑶
螝蟻慰伪蟿委伪馃馃徎鈥嶐煄 osoba Mraz: svijetla boja ko啪e
韦蟽苇蠂慰蟼馃馃徎鈥嶐煄 Santa: sv臎tl媒 odst铆n pleti
未伪谓喂魏蠈蟼馃馃徎鈥嶐煄 julenisse: lys teint
螣位位伪谓未蠈蟼馃馃徎鈥嶐煄 kersttransgender: lichte huidskleur
English馃馃徎鈥嶐煄 mx claus: light skin tone
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃馃徎鈥嶐煄 mx claus: light na kulay ng balat
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎