emoji 馃П brick svg

馃П鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: το蠉βλο Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃П 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 12.1+

    iOS 馃П螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 9.0+

    Android 馃П螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 10+

    Windows 馃П螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃П危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿蠈 蟿慰 emoji 馃П 未蔚委蠂谓蔚喂 未蠉慰 魏蠈魏魏喂谓伪 萎 魏伪蠁苇 蟿慰蠉尾位伪 蟺慰蠀 蟽蟿慰喂尾维味慰谓蟿伪喂 蟿慰 苇谓伪 蟺维谓蠅 蟽蟿慰 维位位慰. 螣蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 蟿慰 蟽蠂蔚未喂维味慰蠀谓 蠅蟼 蟿慰委蠂慰 伪蟺蠈 蟿慰蠉尾位伪.

韦伪 蟿慰蠉尾位伪 蔚委谓伪喂 苇谓伪 魏慰喂谓蠈 蠀位喂魏蠈 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀萎蟼 蟺慰蠀 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂蔚委蟿伪喂 纬喂伪 蟿畏谓 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀萎 蟿慰委蠂蠅谓, 魏伪渭喂谓维未蠅谓, 蟿味伪魏喂蠋谓 魏伪喂 维位位蠅谓 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀蠋谓. 韦伪 蟿慰蠉尾位伪 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀维味慰谓蟿伪喂 蟽蠀谓萎胃蠅蟼 伪蟺蠈 蟺畏位蠈, 维渭渭慰, 位维喂渭 萎 蟽魏蠀蟻蠈未蔚渭伪 魏伪喂 蟺位维胃慰谓蟿伪喂 魏伪喂 蠄萎谓慰谓蟿伪喂 蟽蔚 魏伪渭委谓喂. 螚 伪谓蟿慰蠂萎 魏伪喂 畏 蔚蠀蔚位喂尉委伪 蟿慰蠀蟼 蟿伪 苇蠂慰蠀谓 魏伪蟿伪蟽蟿萎蟽蔚喂 尾伪蟽喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰 蟽蟿畏谓 伪蟻蠂喂蟿蔚魏蟿慰谓喂魏萎 魏伪喂 蟿畏谓 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀萎.

螆谓伪蟼 伪蟺蠈 蟿慰蠀蟼 蟺喂慰 蟽蠀谓畏胃喂蟽渭苇谓慰蠀蟼 蠂蟻萎蟽蔚喂蟼 蔚委谓伪喂 慰 蟽蠀渭尾慰位喂蟽渭蠈蟼 蟿畏蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀萎蟼馃彈 萎 蟿畏蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀萎蟼, 蟿蠈蟽慰 魏蠀蟻喂慰位蔚魏蟿喂魏维 蠈蟽慰 魏伪喂 渭蔚蟿伪蠁慰蟻喂魏维. 螒谓 魏维蟺慰喂慰蟼 渭伪味蔚蠉蔚喂 蟿喂蟼 尾维蟽蔚喂蟼 纬喂伪 苇谓伪 谓苇慰 苇蟻纬慰 萎 喂未苇伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 未蔚喂 魏慰谓蟿维 蟿慰蠀 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji.

螘蟺喂蟺位苇慰谓, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂畏胃蔚委 纬喂伪 谓伪 蠀蟺慰未畏位蠋蟽蔚喂 魏维蟿喂 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 尾伪蟻蔚蟿蠈馃槳, 尾伪蟻蔚蟿蠈 萎 渭畏 蔚谓未喂伪蠁苇蟻慰谓. 螆谓伪蟼 维位位慰蟼 蠂蟻萎蟽畏蟼 蔚委谓伪喂 谓伪 蟺蔚蟻喂纬蟻维蠄蔚喂 魏维蟿喂 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 蟽魏位畏蟻蠈, 伪谓胃蔚魏蟿喂魏蠈 萎 喂蟽蠂蠀蟻蠈. 螆谓伪蟼 蟿蟻委蟿慰蟼 蠂蟻萎蟽畏 蔚委谓伪喂 谓伪 伪谓伪蠁蔚蟻胃蔚委 蟽蔚 魏维蟿喂 蟺慰蠀 蔚渭蟺慰未委味蔚喂 蟿畏谓 蟺蟻蠈慰未慰 萎 蟿畏谓 蔚蟺喂蟿蠀蠂委伪.
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃П 蔚委谓伪喂 το蠉βλο, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 蟺畏位蠈蟼, 蟽慰尾维蟼, 蟿慰委蠂慰蟼, 蟿慰蠉尾位伪, 蟿慰蠉尾位慰, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃殞 韦伪尉委未喂伪 & 韦蠈蟺慰喂" - "馃彈锔 螝蟿委蟻喂慰".

馃П螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 螒蠀蟿维 蟿伪 蟿慰蠉尾位伪 蔚委谓伪喂 纬喂伪 蟿畏谓 蔚蟺喂蟽蟿蟻蠅渭苇谓畏 伪蠀位萎.馃П
馃敻 螖蔚谓 渭蟺慰蟻蠋 谓伪 蠁蟿喂维尉蠅 蟿慰蠉尾位伪馃П 蠂蠅蟻委蟼 蟺畏位蠈.
馃敻 韦慰 蟽魏位畏蟻蠈 魏伪喂 伪谓胃蔚魏蟿喂魏蠈 蟽蟿慰蠉魏伪 蟿慰蠀 蠂蟻蠅渭伪蟿喂蟽蟿慰蠉 蟿慰蠉尾位慰蠀馃П 渭蔚 蔚谓蟿蠀蟺蠅蟽委伪蟽蔚.

馃ПEmoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃П on Youtube

馃П on Instagram

馃П on Twitter

馃П螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃П螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃П
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: το蠉βλο
螌谓慰渭伪 Apple: 蟿慰蠉尾位伪
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F9F1 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+129521
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 11.0 (2018-05-21)
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 11.0 (2018-05-21)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃殞 韦伪尉委未喂伪 & 韦蠈蟺慰喂
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃彈锔 螝蟿委蟻喂慰
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 蟺畏位蠈蟼 | 蟽慰尾维蟼 | 蟿慰委蠂慰蟼 | 蟿慰蠉尾位伪 | 蟿慰蠉尾位慰
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/17鈥172

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃П螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃П螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃П Trend Chart (U+1F9F1) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃П www.emojiall.comemojiall.com

馃П螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃П 胤賵亘丞
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃П 褌褍褏谢邪
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃П
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃П 纾氬
螝蟻慰伪蟿委伪馃П cigle
韦蟽苇蠂慰蟼馃П cihly
未伪谓喂魏蠈蟼馃П mursten
螣位位伪谓未蠈蟼馃П baksteen
English馃П brick
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃П brick
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎