emoji 馃Ь receipt svg

馃Ь鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: απ蠈δειξη Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃Ь 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 12.1+

    iOS 馃Ь螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 9.0+

    Android 馃Ь螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 10+

    Windows 馃Ь螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃Ь危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿萎 蔚委谓伪喂 渭喂伪 伪蟺蠈未蔚喂尉畏 蟿畏蟼 螞蔚蠀魏萎蟼 螔委尾位慰蠀, 畏 慰蟺慰委伪 渭蟺慰蟻蔚委 蔚蟺委蟽畏蟼 谓伪 慰谓慰渭伪蟽蟿蔚委 魏慰蠀蟺蠈谓喂 萎 蟿喂渭慰位蠈纬喂慰. 螒谓维位慰纬伪 渭蔚 蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪, 蠀蟺维蟻蠂慰蠀谓 蔚蟺委蟺蔚未蔚蟼 萎 魏伪蟿蟽伪蟻蠅渭苇谓蔚蟼 伪蟺慰未蔚委尉蔚喂蟼. 螣喂 位蔚蟺蟿慰渭苇蟻蔚喂蔚蟼 蟿慰蠀 魏蔚喂渭苇谓慰蠀 蟺慰蠀 纬蟻维蠁慰谓蟿伪喂 蟽蔚 伪蠀蟿蠈 蔚委谓伪喂 蔚蟺委蟽畏蟼 未喂伪蠁慰蟻蔚蟿喂魏苇蟼. 韦慰 未喂伪蠁畏渭喂蟽蟿喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰 "Think Different" 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蟽蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪 蟿畏蟼 Apple, 蟿伪 蟺蟻慰蠆蠈谓蟿伪 蟿畏蟼 Samsung 蔚渭蠁伪谓委味慰谓蟿伪喂 蟽蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪 Samsung, 渭蠈谓慰 蟿慰 蟺慰蟽蠈 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蟽蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪 WhatsApp 魏伪喂 蟿伪 伪谓蟿喂魏蔚委渭蔚谓伪 魏伪喂 慰喂 蠁蠈蟻慰喂 蔚渭蠁伪谓委味慰谓蟿伪喂 蟽蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪 Facebook.
螤伪蟻伪蟿畏蟻萎蟽蔚喂蟼 馃 : 螚 畏渭蔚蟻慰渭畏谓委伪 蟺慰蠀 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蟽蟿畏谓 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭伪 蟿畏蟼 Apple 蔚委谓伪喂 畏 17畏 螜慰蠀位委慰蠀, 蟺慰蠀 蔚委谓伪喂 畏 螤伪纬魏蠈蟽渭喂伪 螚渭苇蟻伪 Emoji. 螘蟺喂蟺位苇慰谓, 蟿伪 Misfits, Square Pegs 魏伪喂 Round Holes 蔚委谓伪喂 伪蟺蠈 蟿喂蟼 纬蟻伪渭渭苇蟼 蟿畏蟼 未喂伪蠁萎渭喂蟽畏蟼 "Think Different" 蟺慰蠀 苇魏伪谓蔚 畏 Apple 蟿慰 1997: Hers's to the crazy. 韦伪 位维胃畏. 螣喂 蔚蟺伪谓伪蟽蟿维蟿蔚蟼. 螣喂 蟿伪蟻伪蠂慰蟺慰喂慰委. 螣喂 蟽蟿蟻慰纬纬蠀位慰委 纬蠈渭蠁慰喂 蟽蟿喂蟼 蟿蔚蟿蟻维纬蠅谓蔚蟼 蟿蟻蠉蟺蔚蟼. 螒蠀蟿萎 畏 纬蟻伪渭渭萎 蔚魏蠁蟻维蟽蟿畏魏蔚 伪蟺蠈 蟿慰谓 委未喂慰 蟿慰谓 Steve Jobs.
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃Ь 蔚委谓伪喂 απ蠈δειξη, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 伪蟺慰未蔚喂魏蟿喂魏维 蟽蟿慰喂蠂蔚委伪, 伪蟺慰未蔚委尉蔚喂蟼, 伪蟺蠈未蔚喂尉畏, 位慰纬喂蟽蟿喂魏维, 位慰纬喂蟽蟿喂魏萎, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: " 螒谓蟿喂魏蔚委渭蔚谓伪" - "馃挷 围蟻萎渭伪".

馃Ь螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 危蠀谓喂蟽蟿维蟿伪喂 谓伪 伪谓伪蟺蟿蠉尉蔚蟿蔚 渭喂伪 魏伪位萎 蟽蠀谓萎胃蔚喂伪 慰喂魏慰谓慰渭喂魏萎蟼 未喂伪蠂蔚委蟻喂蟽畏蟼: 魏蟻伪蟿萎蟽蟿蔚 蟿畏谓 伪蟺蠈未蔚喂尉畏 馃Ь 魏维胃蔚 蠁慰蟻维 蟺慰蠀 伪纬慰蟻维味蔚蟿蔚 魏维蟿喂 馃泹 .
馃敻 螛伪 蟽伪蟼 伪蟺慰蟽蟿蔚委位慰蠀渭蔚 魏伪蟿维 蟿畏谓 蟺伪蟻伪位伪尾萎 馃Ь 蟿蠅谓 蔚渭蟺慰蟻蔚蠀渭维蟿蠅谓.

馃ЬEmoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃Ь on Youtube

馃Ь on Instagram

馃Ь on Twitter

馃Ь螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃Ь螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃Ь
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: απ蠈δειξη
螌谓慰渭伪 Apple: 伪蟺蠈未蔚喂尉畏
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F9FE 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+129534
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 11.0 (2018-05-21)
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 11.0 (2018-05-21)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 鈱 螒谓蟿喂魏蔚委渭蔚谓伪
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃挷 围蟻萎渭伪
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 伪蟺慰未蔚喂魏蟿喂魏维 蟽蟿慰喂蠂蔚委伪 | 伪蟺慰未蔚委尉蔚喂蟼 | 伪蟺蠈未蔚喂尉畏 | 位慰纬喂蟽蟿喂魏维 | 位慰纬喂蟽蟿喂魏萎
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/17鈥208

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃Ь螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃Ь螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃Ь Trend Chart (U+1F9FE) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃Ь www.emojiall.comemojiall.com

馃Ь危蠂蔚蟿喂魏蠈 胃苇渭伪

馃Ь螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃Ь 廿賷氐丕賱
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃Ь 褉邪蟹锌懈褋泻邪
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃Ь 鏀舵嵁
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃Ь 鏀舵摎
螝蟻慰伪蟿委伪馃Ь ra膷un
韦蟽苇蠂慰蟼馃Ь 煤膷tenka
未伪谓喂魏蠈蟼馃Ь kvittering
螣位位伪谓未蠈蟼馃Ь kassabon
English馃Ь receipt
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃Ь resibo
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎