emoji 馃嚙馃嚰 flag: Botswana svg

馃嚙馃嚰鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: σημα委α: Μποτσου维να Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃嚙馃嚰 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 8.3+

    iOS 馃嚙馃嚰螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 5.0+

    Android 馃嚙馃嚰螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃嚙馃嚰危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿萎 蔚委谓伪喂 畏 蔚胃谓喂魏萎 蟽畏渭伪委伪 蟿畏蟼 螖畏渭慰魏蟻伪蟿委伪蟼 蟿畏蟼 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪, 渭蔚 渭喂伪 渭蔚纬维位畏 渭伪蠉蟻畏 位蠅蟻委未伪 蟽蟿慰 渭苇蟽慰 蟿畏蟼 蟽畏渭伪委伪蟼, 魏伪喂 未蠉慰 伪谓慰喂蠂蟿蠈 渭蟺位蔚 慰蟻喂味蠈谓蟿喂伪 慰蟻胃慰纬蠋谓喂伪 蟽蟿畏谓 魏慰蟻蠀蠁萎 魏伪喂 蟿慰 魏维蟿蠅 渭苇蟻慰蟼, 魏伪喂 未蠉慰 位蔚蟺蟿苇蟼 维蟽蟺蟻蔚蟼 蟻委纬蔚蟼 渭蔚蟿伪尉蠉 渭伪蠉蟻慰蠀 魏伪喂 纬伪位维味喂慰蠀. 螣 螠伪蠉蟻慰蟼 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉蔚喂 蟿畏 蟽蠀谓蟿蟻喂蟺蟿喂魏萎 蟺位蔚喂慰蠄畏蠁委伪 蟿慰蠀 渭伪蠉蟻慰蠀 蟺位畏胃蠀蟽渭慰蠉 蟽蟿畏 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪. 韦慰 位蔚蠀魏蠈 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉蔚喂 渭喂伪 渭蔚喂慰谓蠈蟿畏蟿伪 蟿慰蠀 蟺位畏胃蠀蟽渭慰蠉, 蠈蟺蠅蟼 蟿伪 位蔚蠀魏维. 蟿慰 渭蟺位蔚 蟽蠀渭尾慰位委味蔚喂 蟿慰谓 渭蟺位蔚 慰蠀蟻伪谓蠈 魏伪喂 蟿慰 谓蔚蟻蠈. 螚 苇谓谓慰喂伪 蟿畏蟼 蔚胃谓喂魏萎蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蔚委谓伪喂 蠈蟿喂 魏维蟿蠅 伪蟺蠈 蟿慰谓 纬伪位维味喂慰 慰蠀蟻伪谓蠈 蟿畏蟼 螒蠁蟻喂魏萎蟼 馃實 , 慰喂 渭伪蠉蟻慰喂 魏伪喂 慰喂 位蔚蠀魏慰委 蔚谓蠋谓慰谓蟿伪喂 魏伪喂 味慰蠀谓 渭伪味委 馃馃徎鈥嶐煠濃嶐煣戰煆 . 螘渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 BW 蟽蔚 慰蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼. 螕蔚谓喂魏维 蟽畏渭伪委谓蔚喂 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪 萎 蔚谓蟿蠈蟼 蟿畏蟼 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪, 魏伪喂 畏 蟺蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽维 蟿畏蟼 蔚委谓伪喂 畏 螕魏伪渭蟺慰蟻蠈谓蔚.
韦慰 馃嚙馃嚰 蔚委谓伪喂 蟿慰 Emoji 渭喂伪蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 魏伪喂 蟿慰 谓蠈畏渭维 蟿慰蠀 蔚委谓伪喂 σημα委α: Μποτσου维να. 韦慰 Emoji 馃嚙馃嚰 伪蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 未蠉慰 蟿慰蟺喂魏维 纬蟻维渭渭伪蟿伪, 未畏位伪未萎 馃嚙 魏伪喂 馃嚰. 螣 魏蠅未喂魏蠈蟼 2 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 纬喂伪 蟿慰 Μποτσου维να 蔚委谓伪喂 BW, 慰蟺蠈蟿蔚 蟿伪 纬蟻维渭渭伪蟿伪 蟺慰蠀 伪谓蟿喂蟽蟿慰喂蠂慰蠉谓 蟽蟿伪 未蠉慰 纬蟻维渭渭伪蟿伪 苇谓未蔚喂尉畏蟼 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 蔚委谓伪喂 B 魏伪喂 W. 韦慰 馃嚙馃嚰 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 渭喂伪 慰位蠈魏位畏蟻畏 蟽畏渭伪委伪 蟽蟿喂蟼 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 魏伪喂 蠅蟼 蟽蠉渭尾慰位慰 未蠉慰 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟽蔚 渭蔚蟻喂魏苇蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼.
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

馃嚙馃嚰 (BW) = 馃嚙 (B) + 馃嚰 (W)


螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃嚙馃嚰 蔚委谓伪喂 σημα委α: Μποτσου维να, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 蟽畏渭伪委伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃弫 危畏渭伪委蔚蟼" - "馃嚞馃嚙 危畏渭伪委伪 围蠋蟻伪蟼 & 螤蔚蟻喂蠁苇蟻蔚喂伪蟼".

馃嚙馃嚰螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 危蟿畏 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪 馃嚙馃嚰 , 畏 伪纬蔚位维未伪 馃悅 蔚委谓伪喂 蟽蠉渭尾慰位慰 蟺位慰蠉蟿慰蠀. 危蟿畏谓 蟺蟻伪纬渭伪蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪, 蟿慰 谓蔚蟻蠈 蔚委谓伪喂 蟺维谓蟿伪 蟽蟺维谓喂慰 蟽蟿畏 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪 馃嚙馃嚰 .
馃敻 馃嚙馃嚰: Μποτσου维να 螖喂蔚胃谓萎蟼 魏蠅未喂魏蠈蟼 魏位萎蟽畏蟼: +267 馃敆 韦慰渭苇伪蟼 伪谓蠅蟿维蟿慰蠀 蔚蟺喂蟺苇未慰蠀: .bw

馃嚙馃嚰Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃嚙馃嚰 on Youtube

馃嚙馃嚰 on Instagram

馃嚙馃嚰 on Twitter

馃嚙馃嚰螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃嚙馃嚰螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃嚙馃嚰
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: σημα委α: Μποτσου维να
螌谓慰渭伪 Apple: 蟽畏渭伪委伪 螠蟺慰蟿蟽慰蠀维谓伪蟼
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F1E7 1F1FC 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+127463 ALT+127484
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 螝伪谓苇谓伪
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 1.0 (2015-06-09)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃弫 危畏渭伪委蔚蟼
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃嚞馃嚙 危畏渭伪委伪 围蠋蟻伪蟼 & 螤蔚蟻喂蠁苇蟻蔚喂伪蟼
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 蟽畏渭伪委伪
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/09鈥379

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃摉螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 纬谓蠋蟽畏

围蠋蟻伪 馃嚙馃嚰 BW - Botswana (Μποτσου维να)
螤蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽伪 Gaborone (螕魏伪渭蟺慰蟻蠈谓蔚)
螤蔚蟻喂慰蠂萎 (蟿蔚蟿蟻伪纬蠅谓喂魏维 蠂喂位喂蠈渭蔚蟿蟻伪) 600,370
螤位畏胃蠀蟽渭蠈蟼 2,254,126
螡蠈渭喂蟽渭伪 BWP - Pula (螤慰蠉位伪)
螕位蠋蟽蟽蔚蟼
  • en-BW
  • tn-BW
螚虂蟺蔚喂蟻慰蟼 AF - Africa (螒蠁蟻喂魏萎)
螕蔚委蟿慰谓蔚蟼

馃嚙馃嚰螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃嚙馃嚰螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃嚙馃嚰 Trend Chart (U+1F1E7 1F1FC) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃嚙馃嚰 www.emojiall.comemojiall.com

馃嚙馃嚰螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃嚙馃嚰 毓賱賲: 亘賵鬲爻賵丕賳丕
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃嚙馃嚰 肖谢邪谐: 袘芯褌褋胁邪薪邪
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃嚙馃嚰 鏃: 鍗氳尐鐡︾撼
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃嚙馃嚰 鏃楀瓙: 娉㈡湱閭
螝蟻慰伪蟿委伪馃嚙馃嚰 zastava: Bocvana
韦蟽苇蠂慰蟼馃嚙馃嚰 vlajka: Botswana
未伪谓喂魏蠈蟼馃嚙馃嚰 flag: Botswana
螣位位伪谓未蠈蟼馃嚙馃嚰 vlag: Botswana
English馃嚙馃嚰 flag: Botswana
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃嚙馃嚰 bandila: Botswana
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎