emoji 馃嚚馃嚢 flag: Cook Islands svg

馃嚚馃嚢鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: σημα委α: Ν萎σοι Κουκ Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃嚚馃嚢 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 8.3+

    iOS 馃嚚馃嚢螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 5.0+

    Android 馃嚚馃嚢螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃嚚馃嚢危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

螒蠀蟿萎 蔚委谓伪喂 畏 蟽畏渭伪委伪 蟿蠅谓 螡萎蟽蠅谓 螝慰蠀魏. 韦慰 渭蟺位蔚 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉蔚喂 蟿慰谓 螘喂蟻畏谓喂魏蠈 惟魏蔚伪谓蠈 魏伪喂 蟿畏谓 蔚喂蟻畏谓喂魏萎 蠁蠉蟽畏 蟿蠅谓 伪谓胃蟻蠋蟺蠅谓 蟿蠅谓 谓畏蟽喂蠋谓. 危蟿畏谓 蔚蟺维谓蠅 伪蟻喂蟽蟿蔚蟻萎 纬蠅谓委伪 蔚委谓伪喂 馃嚞馃嚙 , 蟺慰蠀 未蔚委蠂谓蔚喂 蟿畏谓 喂蟽蟿慰蟻喂魏萎 蟽蠉谓未蔚蟽畏 渭蔚蟿伪尉蠉 蟿蠅谓 螡萎蟽蠅谓 螝慰蠀魏 魏伪喂 蟿慰蠀 螚谓蠅渭苇谓慰蠀 螔伪蟽喂位蔚委慰蠀 蠈蟿喂 蔚委谓伪喂 渭苇位慰蟼 蟿畏蟼 螝慰喂谓慰蟺慰位喂蟿蔚委伪蟼. 危蟿伪 未蔚尉喂维 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 苇谓伪蟼 魏蠉魏位慰蟼 蟺慰蠀 伪蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 15 伪蟽蟿苇蟻喂伪 蟺苇谓蟿蔚 蟽畏渭蔚委蠅谓 猸愶笍 . 15 伪蟽蟿苇蟻喂伪 伪谓蟿喂蟺蟻慰蟽蠅蟺蔚蠉慰蠀谓 蟿伪 15 谓畏蟽喂维 蟿慰蠀 伪蟻蠂喂蟺蔚位维纬慰蠀蟼. 螘渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 CK 蟽蔚 慰蟻喂蟽渭苇谓蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼. 危畏渭伪委谓蔚喂 纬蔚谓喂魏维 蟿伪 螡畏蟽喂维 螝慰蠀魏 萎 蟽蟿伪 螡畏蟽喂维 螝慰蠀魏. 螤蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽维 蟿畏蟼 蔚委谓伪喂 蟿慰 Avarua.
韦慰 馃嚚馃嚢 蔚委谓伪喂 蟿慰 Emoji 渭喂伪蟼 蟽畏渭伪委伪蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 魏伪喂 蟿慰 谓蠈畏渭维 蟿慰蠀 蔚委谓伪喂 σημα委α: Ν萎σοι Κουκ. 韦慰 Emoji 馃嚚馃嚢 伪蟺慰蟿蔚位蔚委蟿伪喂 伪蟺蠈 未蠉慰 蟿慰蟺喂魏维 纬蟻维渭渭伪蟿伪, 未畏位伪未萎 馃嚚 魏伪喂 馃嚢. 螣 魏蠅未喂魏蠈蟼 2 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟿畏蟼 蠂蠋蟻伪蟼 / 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 纬喂伪 蟿慰 Ν萎σοι Κουκ 蔚委谓伪喂 CK, 慰蟺蠈蟿蔚 蟿伪 纬蟻维渭渭伪蟿伪 蟺慰蠀 伪谓蟿喂蟽蟿慰喂蠂慰蠉谓 蟽蟿伪 未蠉慰 纬蟻维渭渭伪蟿伪 苇谓未蔚喂尉畏蟼 蟺蔚蟻喂慰蠂萎蟼 蔚委谓伪喂 C 魏伪喂 K. 韦慰 馃嚚馃嚢 蔚渭蠁伪谓委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 渭喂伪 慰位蠈魏位畏蟻畏 蟽畏渭伪委伪 蟽蟿喂蟼 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼 魏伪喂 蠅蟼 蟽蠉渭尾慰位慰 未蠉慰 纬蟻伪渭渭维蟿蠅谓 蟽蔚 渭蔚蟻喂魏苇蟼 蟺位伪蟿蠁蠈蟻渭蔚蟼.
馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

馃嚚馃嚢 (CK) = 馃嚚 (C) + 馃嚢 (K)


螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃嚚馃嚢 蔚委谓伪喂 σημα委α: Ν萎σοι Κουκ, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 蟽畏渭伪委伪, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃弫 危畏渭伪委蔚蟼" - "馃嚞馃嚙 危畏渭伪委伪 围蠋蟻伪蟼 & 螤蔚蟻喂蠁苇蟻蔚喂伪蟼".

馃嚚馃嚢螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 螣喂 螡萎蟽慰喂 螝慰蠀魏 馃嚚馃嚢 蟺位畏渭渭蠀蟻委味慰蠀谓 伪蟺蠈 螤慰位蠀谓畏蟽喂伪魏慰蠉蟼 伪蟻慰蠀蟻伪委慰蠀蟼 馃惌 , 慰喂 慰蟺慰委慰喂 苇蠂慰蠀谓 蟺蟻慰魏伪位苇蟽蔚喂 蟽慰尾伪蟻苇蟼 味畏渭喂苇蟼 蟽蟿伪 蟺慰蠀位喂维 蟿慰蠀 谓畏蟽喂慰蠉 馃惁 . 螠蔚蟿维 蟿伪 螡畏蟽喂维 螝慰蠀魏 馃嚚馃嚢 螤维蠅 谓伪 未蠅 蟿慰谓 魏伪位蠉蟿蔚蟻蠈 渭慰蠀 蠁委位慰.
馃敻 馃嚚馃嚢: Ν萎σοι Κουκ 螖喂蔚胃谓萎蟼 魏蠅未喂魏蠈蟼 魏位萎蟽畏蟼: +682 馃敆 韦慰渭苇伪蟼 伪谓蠅蟿维蟿慰蠀 蔚蟺喂蟺苇未慰蠀: .ck

馃嚚馃嚢Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃嚚馃嚢 on Youtube

馃嚚馃嚢 on Instagram

馃嚚馃嚢 on Twitter

馃嚚馃嚢螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃嚚馃嚢螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃嚚馃嚢
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: σημα委α: Ν萎σοι Κουκ
螌谓慰渭伪 Apple: 蟽畏渭伪委伪 蟿蠅谓 螡萎蟽蠅谓 螝慰蠀魏
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F1E8 1F1F0 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+127464 ALT+127472
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 螝伪谓苇谓伪
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 1.0 (2015-06-09)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃弫 危畏渭伪委蔚蟼
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃嚞馃嚙 危畏渭伪委伪 围蠋蟻伪蟼 & 螤蔚蟻喂蠁苇蟻蔚喂伪蟼
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 蟽畏渭伪委伪
螤蟻蠈蟿伪蟽畏: L2/09鈥379

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃摉螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 纬谓蠋蟽畏

围蠋蟻伪 馃嚚馃嚢 CK - Cook Islands (Ν萎σοι Κουκ)
螤蟻蠅蟿蔚蠉慰蠀蟽伪 Avarua (螒尾伪蟻慰蠉伪)
螤蔚蟻喂慰蠂萎 (蟿蔚蟿蟻伪纬蠅谓喂魏维 蠂喂位喂蠈渭蔚蟿蟻伪) 240
螤位畏胃蠀蟽渭蠈蟼 21,388
螡蠈渭喂蟽渭伪 NZD - Dollar (螖慰位维蟻喂慰)
螕位蠋蟽蟽蔚蟼
  • en-CK
  • mi - Maori (螠维慰蟻喂)
螚虂蟺蔚喂蟻慰蟼 OC - Oceania (惟魏蔚伪谓委伪)
螕蔚委蟿慰谓蔚蟼

馃嚚馃嚢螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃嚚馃嚢螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

馃嚚馃嚢 Trend Chart (U+1F1E8 1F1F0) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃嚚馃嚢 www.emojiall.comemojiall.com

馃嚚馃嚢螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
伪蟻伪尾喂魏蠈蟼馃嚚馃嚢 毓賱賲: 噩夭乇 賰賵賰
螔慰蠉位纬伪蟻慰蟼馃嚚馃嚢 肖谢邪谐: 芯褋褌褉芯胁懈 袣褍泻
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃嚚馃嚢 鏃: 搴撳厠缇ゅ矝
螤伪蟻伪未慰蟽喂伪魏维 魏喂谓苇味喂魏伪馃嚚馃嚢 鏃楀瓙: 搴厠缇ゅ扯
螝蟻慰伪蟿委伪馃嚚馃嚢 zastava: Cookovi otoci
韦蟽苇蠂慰蟼馃嚚馃嚢 vlajka: Cookovy ostrovy
未伪谓喂魏蠈蟼馃嚚馃嚢 flag: Cook酶erne
螣位位伪谓未蠈蟼馃嚚馃嚢 vlag: Cookeilanden
English馃嚚馃嚢 flag: Cook Islands
桅喂位喂蟺喂谓苇味喂魏伪馃嚚馃嚢 bandila: Cook Islands
螒谓伪味萎蟿畏蟽畏 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螤蟻蠈蟽蠁伪蟿伪 螖蔚谓 蠀蟺维蟻蠂蔚喂 蟺蟻蠈蟽蠁伪蟿畏 蠂蟻萎蟽畏 emoji Emojify... Emojify Success

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 韦蠈谓慰蟼 螖苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 围蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 桅蠉位慰

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎