Η επιλογή 2 πανομοιότυπων emoji στο παιχνίδι μπορεί να τα εξαλείψει και να δημιουργήσει μια νέα τυχαία διάταξη. Η επιτυχής εξάλειψη μπορεί να αυξήσει τον χρόνο του παιχνιδιού κατά 5 δευτερόλεπτα. Εξαλείψτε όσο το δυνατόν περισσότερα emoji σε περιορισμένο χρόνο.

TIPS
60:00
+5