Ανοίξτε 2 πανομοιότυπες κάρτες στο παιχνίδι, δοκιμάστε τη σύντομη μνήμη σας και ανοίξτε όλες τις κάρτες στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Χρόνος που απομένει:
ΕΠΙΠΕΔΟ:

🙈
😂
🙈
😈
🙈
😤
🙈
👽
🙈
😃
🙈
😍
🙈
😤
🙈
😂
🙈
🤠
🙈
😍
🙈
😱
🙈
💩
🙈
💩
🙈
👽
🙈
🙃
🙈
🙃
🙈
🤠
🙈
😱
🙈
😈
🙈
😃