Σύρετε τα emoji σε ένα πλέγμα για να τα συνδυάσετε για να δημιουργήσετε ένα νέο emoji! Αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει με δύο ίδια emoji και διαφορετικά emoji έχουν διαφορετική βαθμολογία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για έλεγχο στον υπολογιστή και αγγίξτε το συρόμενο στο κινητό. Πετύχετε όσο υψηλότερες βαθμολογίες μπορείτε!

Βαθμολογία: 0

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ😜

Βαθμολογία