Το προεπιλεγμένο στυλ Emoji καθορίζει την παρουσίαση ενός emoji στην πλατφόρμα ή στη συσκευή. Επιτυγχάνεται μέσω των Ακολουθιών Παραλλαγής Emoji. Τι είναι οι Ακολουθίες Παραλλαγής Emoji;

Υπάρχουν δύο στυλ παρουσίασης emoji: Στυλ Emoji και Στυλ κειμένου . Το στυλ emoji είναι έγχρωμο για να κάνει το emoji να μοιάζει περισσότερο με εικόνα, ενώ το στυλ κειμένου είναι ασπρόμαυρο για να κάνει το emoji να μοιάζει περισσότερο με σύμβολο.

Για παράδειγμα, στο σύστημα Windows 8.1, το emoji που παρουσιάζεται στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας είναι το Στυλ κειμένου. Στο μεταγενέστερο σύστημα Windows 10, οι περισσότεροι συντάκτες παρουσίασαν το στυλ Emoji.