Η Unicode Consortium έχει ορίσει το επίπεδο Emoji για εκείνα τα emoji που κυκλοφόρησαν νωρίτερα. Το επίπεδο των emoji στο Unicode 6.0 και 6.1 είναι L1 και το επίπεδο των emoji στο Unicode 7.0 και 8.0 είναι L2. Υπάρχουν συνολικά 1281 emoji με Emoji Level.

Ωστόσο, στις ενημερώσεις μετά το Unicode 8.0, το Emoji Level καταργήθηκε. Έτσι, όλα τα μεταγενέστερα emoji δεν έχουν πλέον Επίπεδο Emoji.