Το πρότυπο Unicode εκχωρεί διάφορες ιδιότητες σε κάθε χαρακτήρα emoji. Υπάρχουν 6 τύποι ιδιοτήτων Emoji , και κάθε emoji μπορεί να έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά:

  • Emoji : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι συνιστάται η χρήση αυτού του χαρακτήρα ως emoji.
  • Παρουσίαση Emoji : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι από προεπιλογή το emoji πρέπει να εμφανίζεται ως emoji και όχι ως ασπρόμαυρο κείμενο.
  • Τροποποιητής Emoji : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι το emoji μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της εμφάνισης της προηγούμενης ακολουθίας emoji.
  • Βάση τροποποιητή emoji : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι το emoji μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της εμφάνισης μιας επόμενης ακολουθίας emoji.
  • Emoji Component : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι ο χαρακτήρας δεν θα εμφανίζεται ξεχωριστά στο πληκτρολόγιο emoji.
  • Extended Pictographic : Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει ότι ο χαρακτήρας είναι εικονογραφικός ή προέρχεται από ένα εικονογραφικό.