Το Emoji Shortcode είναι ένα είδος κώδικα που επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν emoji γρήγορα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς ιστότοπους που υποστηρίζουν αυτόν τον κώδικα, όπως το Facebook, το GitHub, το Slack, το Discord κ.λπ. Αυτός ο γρήγορος τρόπος πληκτρολόγησης emoji είναι δημοφιλής μεταξύ των geeks και των προγραμματιστών του ιστού👨‍💻.


Αυτοί οι κωδικοί έχουν συνήθως τη μορφή "άνω τελεία + σύντομο όνομα emoji + άνω και κάτω τελεία", για παράδειγμα: :ghost: για 👻, :peach: για 🍑.

Εδώ παίρνουμε το Github ως παράδειγμα για να σας δείξουμε την πρακτική εφαρμογή του Emoji Shortcode στον ιστότοπο, όπως φαίνεται παρακάτω: