Ένα μπλοκ Unicode είναι ένα εύρος σημείων κώδικα για χαρακτήρες Unicode, το οποίο διαχειρίζεται η Κοινοπραξία Unicode. Κάθε χαρακτήρας Unicode ανήκει σε ένα μπλοκ Unicode και κάθε μπλοκ Unicode έχει το δικό του όνομα και εύρος υποκεφαλαίων. Σημειώστε ότι μια ακολουθία Emoji που αποτελείται από πολλούς χαρακτήρες Unicode δεν ανήκει σε ένα μπλοκ Unicode.

Λειτουργία Μενού

Κατηγορίες

απόχρωση δέρματος

χτένισμα

γένος

Συναίσθημα

Εκδοχή