Ο υπότιτλος Unicode είναι ένα εύρος σημείων κώδικα για χαρακτήρες Unicode, το οποίο διαχειρίζεται η Unicode Consortium. Κάθε χαρακτήρας Unicode ανήκει σε μια επικεφαλίδα Unicode και κάθε υπότιτλος Unicode έχει το δικό του όνομα και ανήκει σε ένα μπλοκ Unicode που είναι μεγαλύτερο εύρος σημείων κώδικα. Σημειώστε ότι μια ακολουθία Emoji που αποτελείται από πολλούς χαρακτήρες Unicode δεν ανήκει σε μια επικεφαλίδα Unicode.