Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🏻 (ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος) έχει ως εξής:

🏻 ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος Σύμβολο Emoji