Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🏼 (μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος) έχει ως εξής:

🏼 μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος Σύμβολο Emoji