Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🏽 (μεσαίος τόνος δέρματος) έχει ως εξής:

🏽 μεσαίος τόνος δέρματος Σύμβολο Emoji