Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🏾 (μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος) έχει ως εξής:

🏾 μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος Σύμβολο Emoji