Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🏿 (σκούρος τόνος δέρματος) έχει ως εξής:

🏿 σκούρος τόνος δέρματος Σύμβολο Emoji