Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 👨 (άντρας) έχει ως εξής:

👨 άντρας Σύμβολο Emoji