Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 👩 (γυναίκα) έχει ως εξής:

👩 γυναίκα Σύμβολο Emoji