Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 👫 (μικτού φύλου) έχει ως εξής:

👫 Μικτού Φύλου Σύμβολο Emoji