Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 💇 (Κανονικό χτένισμα) έχει ως εξής:

💇 Κανονικό χτένισμα Σύμβολο Emoji