Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🦱 (σγουρά μαλλιά) έχει ως εξής:

🦱 σγουρά μαλλιά Σύμβολο Emoji