Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🦲 (καραφλός) έχει ως εξής:

🦲 καραφλός Σύμβολο Emoji