Η λίστα Emoji που περιλαμβάνει το σύμβολο emoji 🧑 (ενήλικας) έχει ως εξής:

🧑 ενήλικας Σύμβολο Emoji