Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί άντρας έχει ως εξής: