Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί αγόρι έχει ως εξής: