Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί μαλλιά έχει ως εξής: