Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί οικογένεια έχει ως εξής: