Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί πατέρας έχει ως εξής: