Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί σημαία έχει ως εξής: