Η λίστα Emoji με τη λέξη-κλειδί χέρι έχει ως εξής: