👩‍🏫 👨‍🏫 Οι ημερομηνίες της Ημέρας του Δασκάλου είναι διαφορετικές σε διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, η Ημέρα του Δασκάλου στην Κίνα 🇨🇳 είναι στις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η Ημέρα του Δασκάλου στη Βραζιλία 🇧🇷 είναι στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η 🌐 Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών είναι η 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνο, και πολλές χώρες έχουν ορίσει αυτήν την ημέρα ως Ημέρα του Δασκάλου της χώρας τους 📅. Την Ημέρα του Δασκάλου, 👨‍🎓 👨‍🎓 οι μαθητές θα συγχαρούν τους δασκάλους σε διάφορες μορφές: παρουσίαση λουλουδιών 💐, διοργάνωση πάρτι 🎉, εκτέλεση παραστάσεων 💃 κ.λπ.