"Η ίδια η γνώση είναι δύναμη." - από τον Francis Bacon