Ένα πλήρες σύνολο πλακιδίων Mahjong Emoji εμφανίστηκε στην έκδοση 11.0 Emoji και έκδοση 5.1 του Unicode (εκτός από το 🀄 εμφανίζεται στην έκδοση 1.0 του Emoji), συνολικά 44 είδη, ταξινομημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση (αριθμός ταξινόμησης, σύμβολο Emoji, Unicode, όνομα), συνολικός αριθμός :
Σημείωση: Τα βασικά πλακάκια Mahjong (κοστούμι Mahjong & Suj Mahjong Bamboos & Mahjong Dots Suit) έχουν 108 πλακάκια.
Τα βασικά πλακάκια Mahjong και τα κοστούμια Mahjong Winds and Dragons έχουν 136 πλακάκια.
Τα βασικά πλακάκια Mahjong, τα κοστούμια Mahjong Winds and Dragons, Mahjong Flowers και Seasons Suit έχουν 144 πλακάκια.