Το Emoji_Component είναι ιδιότητα για χαρακτήρες που συνήθως δεν εμφανίζονται στα πληκτρολόγια emoji ως ξεχωριστές επιλογές, όπως χαρακτήρες βάσης πληκτρολογίου ή χαρακτήρες Regional_Indicator. Όλοι οι χαρακτήρες σε ακολουθίες emoji είναι είτε Emoji είτε Emoji_Component. Ωστόσο, οι εφαρμογές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι όλοι οι χαρακτήρες Emoji_Component είναι επίσης Emoji. Υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες εκτός emoji που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ακολουθίες emoji, όπως χαρακτήρες ετικετών και ZWJ. Στο αρχείο emoji-data.txt που παρέχεται επίσημα από την Unicode Consortium, υπάρχει ένα πεδίο ιδιοτήτων, το οποίο παραθέτει τα Emoji που περιλαμβάνονται σύμφωνα με την ιδιότητα Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component και Extended_Pictographic. Ακολουθεί μια λίστα Emoji που περιλαμβάνεται στην ιδιότητα Emoji Component, συμπεριλαμβανομένου του σημείου κώδικα, της έκδοσης Unicode, του Emoji και του σύντομου ονόματος. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Τι είναι το Emoji Ιδιοκτησία

Σημείο κώδικα Έκδοση Unicode Σύμβολο Emoji
0023 1.1 # σύμβολο δίεσης
002A 1.1 * αστερίσκος
0030 1.1 0 ψηφίο μηδέν
0031 1.1 1 ψηφιακό
0032 1.1 2 ψηφία δύο
0033 1.1 3 τρία ψηφία
0034 1.1 4 τεσσάρων ψηφίων
0035 1.1 5 ψηφίο πέντε
0036 1.1 6 ψηφία έξι
0037 1.1 7 ψηφία επτά
0038 1.1 8 ψηφία οκτώ
0039 1.1 9 ψηφία εννέα
200D 1.1 ‍ μηχάνημα μηδενικού πλάτους
20E3 3.0 ⃣ συνδυάζοντας το κλειστό κάλυμμα
FE0F 3.2 ️ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-16
1F1E6 6.0 🇦 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης a
1F1E7 6.0 🇧 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης b
1F1E8 6.0 🇨 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης c
1F1E9 6.0 🇩 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης d
1F1EA 6.0 🇪 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης e
1F1EB 6.0 🇫 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης f
1F1EC 6.0 🇬 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης g
1F1ED 6.0 🇭 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης h
1F1EE 6.0 🇮 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης i
1F1EF 6.0 🇯 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης j
1F1F0 6.0 🇰 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης k
1F1F1 6.0 🇱 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης l
1F1F2 6.0 🇲 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης m
1F1F3 6.0 🇳 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης n
1F1F4 6.0 🇴 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης o
1F1F5 6.0 🇵 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης p
1F1F6 6.0 🇶 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης q
1F1F7 6.0 🇷 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης r
1F1F8 6.0 🇸 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης s
1F1F9 6.0 🇹 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης t
1F1FA 6.0 🇺 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης u
1F1FB 6.0 🇻 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης v
1F1FC 6.0 🇼 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης w
1F1FD 6.0 🇽 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης x
1F1FE 6.0 🇾 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης y
1F1FF 6.0 🇿 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης z
1F3FB 8.0 🏻 ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
1F3FC 8.0 🏼 μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
1F3FD 8.0 🏽 μεσαίος τόνος δέρματος
1F3FE 8.0 🏾 μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος
1F3FF 8.0 🏿 σκούρος τόνος δέρματος
1F9B0 11.0 🦰 κόκκινα μαλλιά
1F9B1 11.0 🦱 σγουρά μαλλιά
1F9B2 11.0 🦲 καραφλός
1F9B3 11.0 🦳 άσπρα μαλλιά
E0020 3.1 󠀠 Χώρος ετικετών
E0021 3.1 󠀡 Ετικέτα απαξίωσης ετικετών
E0022 3.1 󠀢 Ετικέτα προσφοράς ετικέτας
E0023 3.1 󠀣 Ετικέτα ετικέτας
E0024 3.1 󠀤 Ετικέτα σήματος δολαρίου
E0025 3.1 󠀥 Ετικέτα ποσοστού ετικέτας
E0026 3.1 󠀦 Ετικέτα Ampersand
E0027 3.1 󠀧 Ετικέτα Apostrophe
E0028 3.1 󠀨 Ετικέτα αριστερά παρεμβολή
E0029 3.1 󠀩 Ετικέτα δεξιά παρεμβολή
E002A 3.1 󠀪 Ημερήσιος αστερίσκος
E002B 3.1 󠀫 Ετικέτα συν σήμα
E002C 3.1 󠀬 Ετικέτα ετικετών
E002D 3.1 󠀭 Ετικέτα Hyphen-Minus
E002E 3.1 󠀮 Πλήρης διαγραφή ετικέτας
E002F 3.1 󠀯 Ημέρα σταθερή
E0030 3.1 󠀰 Αριθμός ψηφίων μηδέν
E0031 3.1 󠀱 Tag Digit One
E0032 3.1 󠀲 Ετικέτα Digit Two
E0033 3.1 󠀳 Τρίτο ψηφίο ετικετών
E0034 3.1 󠀴 Ετικέτα Digit Four
E0035 3.1 󠀵 Ετικέτα Digit Five
E0036 3.1 󠀶 Ετικέτα Digit Six
E0037 3.1 󠀷 Ετικέτα ψηφίο επτά
E0038 3.1 󠀸 Ετικέτα ψηφίο Οκτώ
E0039 3.1 󠀹 Ετικέτα Digit Nine
E003A 3.1 󠀺 Ετικέτα Colon
E003B 3.1 󠀻 Ετικέτα με ετικέτα
E003C 3.1 󠀼 Ετικέτα λιγότερο από απόδειξη
E003D 3.1 󠀽 Η ετικέτα ισούται με το σήμα
E003E 3.1 󠀾 Ετικέτα μεγαλύτερη από πινακίδα
E003F 3.1 󠀿 Ετικέτα ερωτηματικού
E0040 3.1 󠁀 Εμπορική ετικέτα στο
E0041 3.1 󠁁 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες A
E0042 3.1 󠁂 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες B
E0043 3.1 󠁃 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες C
E0044 3.1 󠁄 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες D
E0045 3.1 󠁅 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες E
E0046 3.1 󠁆 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες F
E0047 3.1 󠁇 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες G
E0048 3.1 󠁈 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες H
E0049 3.1 󠁉 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες I
E004A 3.1 󠁊 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες J
E004B 3.1 󠁋 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες K
E004C 3.1 󠁌 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες L
E004D 3.1 󠁍 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες M
E004E 3.1 󠁎 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες N
E004F 3.1 󠁏 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες O
E0050 3.1 󠁐 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες P
E0051 3.1 󠁑 Γραμματοσειρά με λατινικούς χαρακτήρες Q

Σελίδες