Ο τροποποιητής Emoji είναι ένας χαρακτήρας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της εμφάνισης ενός προηγούμενου emoji σε μια σειρά τροποποιητών emoji. Στο αρχείο emoji-data.txt που παρέχεται επίσημα από την Unicode Consortium, υπάρχει ένα πεδίο ιδιοτήτων, το οποίο παραθέτει τα Emoji που περιλαμβάνονται σύμφωνα με την ιδιότητα Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component και Extended_Pictographic. Ακολουθεί μια λίστα Emoji που περιλαμβάνεται στην ιδιότητα Επεξεργασία Emoji, συμπεριλαμβανομένου του σημείου κώδικα, της έκδοσης Unicode, του Emoji και του σύντομου ονόματος. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Τι είναι το Emoji Ιδιοκτησία