Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

▼ (γεμάτο τρίγωνο προς τα κάτω) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-25 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-24 17:17:23 UTC
και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji παρουσίασε μια κυματοειδή άνοδο.Το 2018 και το 2019, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.