✌🏿Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου