🆓Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🆓 (κουμπί FREE) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-05-27 - 2023-05-21
Ώρα ενημέρωσης: 2023-05-25 17:28:03 UTC
🆓και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji συνέχισε να αυξάνεται.Το 2019 και το 2021, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.Το 2020, η τάση του ποσοστού δημοτικότητάς του άρχισε να αυξάνεται.