🇨🇱Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🇨🇱 (σημαία: Χιλή) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-25 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-25 17:32:33 UTC
🇨🇱και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji έχει υποστεί αρκετές μεγάλες αλλαγές.Το 2022-02,2022-03 Και 2022-04, η δημοτικότητά του παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση.Το 2017 και το 2021, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.

🇨🇱 Διάγραμμα τάσεων

Κόμβος χρόνουΔείκτης ενδιαφέροντοςΑυξάνει
2022-02 79 343.82%
2022-03 100 113.9%
2022-04 84 0.6%