🇫🇰Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου